Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Verzekering bijstand aan personen

Krijg je een ongeval op de skipiste? Als je een hospitalisatieverzekering afsloot, dan betaalt die de medische kosten en ziekenhuiskosten terug die niet door jouw ziekenfonds vergoed worden. Zowel in België als in het buitenland. Je kan die verzekering aanvullen met een reisverzekering 'bijstand personen'.

De verzekering 'bijstand personen' dekt hoofdzakelijk drie types risico’s:

  • Ziekte
  • Ongeval
  • Overlijden

De verzekering dekt meestal de kosten van een ziekenhuisopname, en de medische kosten, na tussenkomst van jouw verplichte ziekteverzekering (de mutualiteit), jouw eventueel aanvullende ziekteverzekering en jouw hospitalisatieverzekering. Daarnaast kan je ook met bijkomende niet-medische kosten worden geconfronteerd. Denk maar aan de kosten van een reddingsoperatie of van repatriëring, kinderopvang, verzending van geneesmiddelen die niet te krijgen zijn op de plaats waar je bent … Een bijstandsverzekeraar kan de organisatie ervan op zich nemen en de kosten ervan dragen.

Hetzelfde geldt voor het overvliegen van een nabij familielid dat je kan bijstaan als je het slachtoffer wordt van een ongeval.

Let op: Je verzekeraar komt meestal niet tussen als je ziekte of overlijden een gevolg is van een vooraf bestaande situatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als je voor je vertrek al wist dat je een ziekte had en voor verzorging naar België moet terugkeren of als je naar huis moet voor een familielid dat al ziek was bij je vertrek. Contacteer je verzekeringsmaatschappij om na te gaan welke oplossingen er zijn.

De hulpdiensten grijpen in nadat een vrouw het slachtoffer is geworden van een skiongeluk.

Wikifin-tips

  • Contacteer je ziekenfonds en ga na tegen welke risico’s je gedekt bent op je bestemming.
  • Controleer vóór je een verzekering ‘bijstand personen’ afsluit of dat voorgestelde contract wel degelijk je risico’s dekt.
  • Vergelijk de aanbiedingen van de verzekeraars, de gedekte risico’s en de premies.