Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Waar kan je terecht in geval van geschil met je verzekeraar of makelaar?

Ben je het niet eens met je verzekeraar of je makelaar, dan heb je meerdere mogelijkheden om alsnog uit de impasse te raken.

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je het niet eens raakt. Bijvoorbeeld: je bent niet akkoord met een schadevergoeding die je na een ongeval wordt aangeboden. Of er is discussie over iets dat al dan niet gedekt is door de polis. Of de verzekeraar aanvaardt jouw opzegging van de overeenkomst niet.

Richt je bij een discussie in de eerste plaats tot je makelaar of je gebruikelijke contactpersoon bij de verzekeringsonderneming om tot een oplossing te komen.

Ben je niet tevreden met de uitkomst van dit gesprek, neem dan contact op met de dienst die binnen de verzekeringsonderneming klachten behandelt. Je vindt de contactgegevens meestal in je verzekeringscontract.

Haal je ook daar geen voldoening, dan kan je naar de Ombudsman van de Verzekeringen stappen. Die werkt onafhankelijk. Hij registreert je klachten en informeert bij je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon naar de details van je dossier. Samen proberen ze tot een akkoord te komen.

Je hebt ook te allen tijde de mogelijkheid om advies in te winnen bij een advocaat en juridische stappen te zetten. Controleer dan of je een rechtsbijstandverzekering hebt, die dekking biedt voor je probleem. Is dat zo, dan betaalt die eventueel de gerechtskosten en de rekening van een advocaat.

Een jong koppel gaat niet akkoord met het document dat de makelaar hen voorlegt