Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat gebeurt er als mijn verzekeraar failliet gaat?

Op deze pagina

Verzekeringsmaatschappijen worden grondig gecontroleerd. En mocht het toch fout lopen, dan kan je in sommige gevallen nog altijd rekenen op de bescherming van een Garantiefonds.

Grondige controles

Grondige controles van verzekeringsmaatschappijen zijn nodig. Het is belangrijk dat je verzekeraar financieel gezond blijft zodat hij op termijn zijn verbintenissen kan blijven nakomen. Een levensverzekering is doorgaans immers een langlopend contract, dat bovendien een grote impact kan hebben op je toekomst.

In België wordt de financiële sector gecontroleerd door de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

  • De Nationale Bank buigt zich onder meer over de financiële draagkracht en de organisatie van banken en verzekeraars.
  • De FSMA staat in voor de bescherming van de financiële consument. Dat doet de FSMA onder meer door de financiële tussenpersonen (verzekeringsmakelaars, bankagenten, enz.) te controleren. Maar ook door toezicht te houden op de producten die banken, verzekeraars en financiële tussenpersonen verkopen.

Uiteraard moet je zelf ook alert blijven. Via radio, TV, kranten of bepaalde internetsites kan je veel te weten komen over verzekeringsproducten en over de bedrijven die ze uitgeven. En hou steeds voor ogen dat beleggingen met een hoger dan normaal rendement, meestal ook een hoger risico hebben

Het Garantiefonds

Zie je je geld nog terug als je verzekeraar toch failliet zou gaan? Voor tak-21-levensverzekeringen die je sloot met Belgische verzekeraars biedt de overheid een extra garantie via het Garantiefonds. Dat voorziet in een waarborg tot 100 000 euro per verzekeringnemer voor alle tak 21-contracten die je hebt bij dezelfde verzekeraar. Als die verzekeraar failliet gaat, zal het beschermingsfonds in zijn plaats betalen.

Voorbeeld

Je hebt een pensioenspaarverzekering voor 25 000 euro en nog een individuele levensverzekering voor 60 000 euro bij dezelfde verzekeraar. Beide producten zijn dan beschermd voor het volledig bedrag. Heb je naast jouw pensioenspaarverzekering van 25 000 euro een individuele levensverzekering voor 150 000 euro bij dezelfde verzekeraar, dan geniet je voor beide producten samen een bescherming tot 100 000 euro en niet voor het totaal van 175 000 euro.

Het Garantiefonds komt nooit tussen voor verzekeringen van tak 23 (en 26), en ook niet voor groepsverzekeringen en/of pensioenfondsen, (de zogenaamde tweede pensioenpijler geniet dus niet van deze bescherming). Het Garantiefonds komt dus ook niet tussenbeide als je een pensioenspaarfonds hebt bij een bank in het kader van de derde pensioenpijler.

Voor een buitenlandse levensverzekering doe je er dan weer goed aan om informatie te vragen bij je verzekeraar en/of de bevoegde buitenlandse overheidsinstanties om te weten of er een gelijkaardig stelsel voor bescherming door een garantiefonds bestaat.

Weetje

Voor tak 21-spaarverzekeringen geniet je van de bescherming van het Garantiefonds.