Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

set-of-hands.jpg

Tips om je erfenis goed te regelen

Een oude koppel zit verstrengeld op een bank

Een erfenis is een gevoelige en soms complexe zaak. Hieronder vind je een paar tips die je helpen om alles goed te regelen. We wijzen ook op een aantal “te vermijden vergissingen”.

Onze tips

 • Durf met je familie over geld te praten vóór je daartoe verplicht wordt.
 • Maak een overzicht van je hebben en je houden.
 • Evalueer regelmatig je situatie.
 • Check je huwelijkscontract.
 • Hou er rekening mee dat je feitelijk samenwonende partner niet automatisch van je erft.
 • Zorg ervoor dat je levensverzekering overeenkomt met je wensen.
 • Stel een testament op zodat je laatste wil gerespecteerd wordt.
 • Overweeg een schenking om je toekomstige erfgenamen een financieel steuntje in de rug te geven.
 • Bereken hoeveel je vermogen bedraagt zodat je een duidelijk zicht krijgt op hoeveel je kan schenken en hoeveel je zelf best behoudt voor je oude dag.
 • Raadpleeg experten als een notaris of een advocaat om een antwoord te krijgen op je vragen over je erfenis.
 • Gebruik de Erfenissimulator om een idee te krijgen van de erfbelasting of successierechten die je erfgenamen moeten betalen.
 • Informeer je op www.notaris.be om de kosten van een schenking te berekenen of op de hoogte te zijn van de laatste nieuws op vlak van erfrecht.

Te vermijden fouten

 • Je niet bekommeren om je erfenis.
 • Je erfenis niet voorbereiden met je naasten.
 • Je toekomstige erfgenamen geen enkele aanwijzing geven over de samenstelling van je vermogen.
 • Je goederen zomaar verdelen, zonder uitleg aan je naasten.
 • Noteren hoe je wil dat je vermogen wordt verdeeld na je overlijden zonder te controleren of die verdeling rechtsgeldig is. Als je bijvoorbeeld geen rekening hebt gehouden met het reservataire deel, kan een benadeelde erfgenaam je verdeling aanvechten.
 • Je niet voldoende informeren, bijvoorbeeld geen informatie inwinnen op Wikifin.be of Notaris.be of geen deskundige raadplegen die al je vragen over je erfenis kan beantwoorden.
 • De gevolgen van een schenking onderschatten. Vergeet niet: gegeven is gegeven. Wees je er goed van bewust dat je afstand doet van een deel van je vermogen.
 • De erfbelasting of successierechten onderschatten.
 • Erfgenamen die bij de aangifte van de nalatenschap de waarde van het vermogen van de erflater onderschatten. Ze riskeren dan:
  • Bijkomende erfbelasting of successierechten te moeten betalen, berekend op grond van het verschil tussen de opgegeven en de reële waarde.
  • Een boete van de fiscus.

Let op

Als je voor je erfgenamen verborgen houdt dat je schulden hebt, zullen zij de nalatenschap misschien aanvaarden zonder eerst een inventaris te laten opmaken door een notaris. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor hun financiële situatie.