Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

FAQ Alimentatie wanneer men uit elkaar gaat

 • Heb je niet veel vertrouwen in je ex-partner en wil je garanties omtrent de betaling van de alimentatie die aan jou en jullie kinderen betaald moet worden?

  Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Voorzie in de mogelijkheid om de onbetaalde alimentatie door de werkgever van je ex-partner te laten afhouden van zijn loon of wedde. Je kan die mogelijkheid overeenkomen met je ex-partner en op papier vastleggen of aan de rechter vragen om ze in te voeren.
  • Vraag de borgstelling van een van de ouders van je ex-partner. Als je ex-partner dan niet meer zou betalen, moet die ouder dat doen.
    

  Meer info

  Meer informatie over de mogelijkheden lees je op deze website.

 • Je neemt best contact op met een advocaat als je ex-partner bewust geen alimentatie betaalt. Hij gaat dan immers zwaar in de fout. Vanaf het moment dat hij de alimentatie bewust twee keer niet betaalt, kan hij gevangenisstraf en een boete krijgen.

  Heeft hij geen rooie duit meer? Ook dan is hij strafbaar. Wie alimentatie moet betalen, mag zich niet onvermogend maken. Hij mag zijn levensstijl niet zó wijzigen dat hij niet meer in staat is om alimentatie te betalen.

  Maar hoe geraak je dan aan je geld? Je hebt twee mogelijkheden:

  • Vraag de tussenkomst van de Dienst voor Alimentatievordering (DAVO). Hij kan je helpen om de verschuldigde bedragen te innen. Je kan er onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot krijgen op toekomstige alimentatie, maar niet op de achterstallige sommen. Meer informatie over tussenkomst van de DAVO lees je op de website van die dienst.
  • Laat beslag leggen op de bezittingen van je ex-partner, zoals zijn loon, werkloosheidsuitkering en terugbetalingen van het ziekenfonds. Als je recht hebt op alimentatie, heb je voorrang op alle andere schuldeisers.

   

  Voorbeeld: Je ex-partner betaalt al een tijdje geen alimentatie meer

  Je wachtte af, maar het verschuldigde bedrag liep aanzienlijk op en je besluit stappen te ondernemen. Het enige waarop je beslag kan laten leggen is het huis van je ex-partner. Maar daarop liet hij door de bank een hypotheek nemen. Als je het huis laat verkopen, moet de opbrengst van de verkoop eerst dienen om jou te betalen. Pas nadien krijgt de bank haar geld. Als er dus niet genoeg geld is om jou en de bank te betalen, krijg jij je geld en de bank niet.

 • Het bedrag van de kinderalimentatie moet gekoppeld zijn aan de index van de consumptieprijzen. Als die stijgt, neemt de alimentatie ook toe. Maar je kan ook aan de rechtbank vragen om het bedrag van het kinderalimentatie te verhogen.

  Kinderalimentatie gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen

  Of het nu door de rechter werd bepaald of tussen de ouders werd overeengekomen, het bedrag van de kinderalimentatie moet altijd worden gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.

  Zowel de rechtbank als de ouders kan beslissen om het bedrag aan een andere maatstaf aan te passen. De aanpassing gebeurt jaarlijks.

  Kinderalimentatie aangepast aan de omstandigheden

  Je kan aan de rechter vragen om het bedrag van de kinderalimentatie te verhogen. De rechter bekijkt dan of de omstandigheden en de belangen van het kind een verhoging rechtvaardigen. Ook het bedrag dat afgesproken werd bij een scheiding met onderlinge toestemming kan door de rechtbank worden verhoogd indien de omstandigheden en de belangen van het kind dat vereisen.

  Hoe lang hebben de kinderen recht op kinderalimentatie?

  Kinderen hebben recht op kinderalimentatie zolang ze studeren. Het is dus best mogelijk dat je (partner) nog kinderalimentatie betaalt als jullie kinderen al meerderjarig zijn.

   

  Weetje

  Het kan best zijn dat je nog kinderalimentatie betaalt voor een volwassen kind.

 • Dat hangt af van je situatie:

  • Je scheidt met onderlinge toestemming:

  Het bedrag van de alimentatie kan door de rechtbank worden verhoogd of verlaagd als er iets gebeurt buiten de wil van jou en je ex-partner.

  Stel dat de partner die moet betalen een handicap oploopt en daardoor een flink deel van zijn inkomsten verliest. Dat heeft hij zeker niet gewild. In dat geval kan de rechter het bedrag van de alimentatie verminderen of zelfs beslissen dat er geen meer betaald moet worden.

  In de overeenkomst kan je laten opnemen dat een aanpassing van de alimentatie onmogelijk is. In dat geval kan de rechter de alimentatie niet aanpassen of ongedaan maken. Ook niet als er iets gebeurt buiten de wil van de ex-partners dat een aanpassing zou rechtvaardigen. Wil je vermijden dat de alimentatie later kan worden aangepast, laat dat dan opnemen in de voorafgaande overeenkomst.

  • Je scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting:

  Ook in die situatie kan het bedrag van de alimentatie door de rechtbank worden verhoogd of verlaagd indien er buiten de wil van de voormalige echtgenoten iets gebeurt dat een aanpassing rechtvaardigt. De rechtbank kan zelfs beslissen dat er geen alimentatie meer betaald moet worden.

  • Er komt een einde aan de wettelijk of feitelijke samenwoning:

  Je hebt geen recht op alimentatie. Als je partner toch alimentatie betaalt, kan je hem eventueel later vragen die te verhogen. Maar hij kan niet verplicht worden dat te doen.

 • Dat hangt af van je situatie:

  • Je scheidt met onderlinge toestemming:

   Alles hangt af van wat je bent overeengekomen. Indien er iets gebeurt buiten de wil van jou en je ex-partner, kan de rechter beslissen dat er geen alimentatie meer betaald moet worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer degene die de alimentatie betaalde door een ongeval werkonbekwaam wordt.

   Meer informatie lees je elders op deze website.
    

  • Je scheidt op grond van onherstelbare ontwrichting:

   De wet bepaalt dat de periode waarin alimentatie wordt betaald niet langer mag duren dan het huwelijk zelf. Was je bijvoorbeeld 17 jaar getrouwd, dan kan de rechtbank beslissen dat je echtgenoot gedurende 8 jaar alimentatie moet betalen. Of gedurende 15 jaar. Maar in ieder geval nooit langer dan 17 jaar.

   In uitzonderlijke omstandigheden kan de termijn worden verlengd. Stel dat de echtgenoten 60 jaar zijn en 10 jaar geleden trouwden. In principe ontvangt de behoeftige partner niet langer dan 10 jaar alimentatie, dus tot op de leeftijd van 70 jaar. Er wordt echter van uitgegaan dat iemand van 70 onmogelijk nog nieuwe inkomsten kan vinden. In die uitzonderlijke omstandigheden kan de rechtbank dan beslissen om de termijn van 10 jaar te herbekijken.

   De alimentatie vervalt automatisch als degene die de alimentatie krijgt opnieuw trouwt of wettelijk gaat samenwonen. Gaat die partner feitelijk samenwonen, dan kan de rechter beslissen dat er geen alimentatie meer betaald moet worden.

   Meer informatie over de verschillende mogelijkheden lees je elders op deze site.
    

  • Je woonde wettelijk of feitelijk samen:

   Je hebt geen recht op alimentatie. Je kan wel proberen om daarover met je ex-partner tot afspraken te komen, maar de wet verplicht hem niet om je te helpen.

   

  Weetje

  Je kan hoogstens alimentatie krijgen voor het aantal jaren dat je getrouwd was.