Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Gebruiksvoorwaarden van Wikifin voor de deelnemers van online webinars

ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar en downloadbaar in het Nederlands en het Frans op de website van Wikifin en zijn van toepassing op de registratie en deelname van online webinars georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in het kader van haar programma rond financiële educatie, gekend onder de naam “Wikifin” (hierna ook “de FSMA” of “wij”; gevestigd te Congresstraat 12-14, 1000 Brussel met ondernemingsnummer: 0544.279.965).  Deze online webinars worden gratis aan het brede publiek aangeboden.

REGISTRATIE TOT DE ONLINE WEBINARS

U kunt op vrijwillige basis inschrijven voor deze online webinars via een online registratieformulier. Dit online registratieformulier wordt ter beschikking gesteld op de Wikifin website. Indien u op de Wikifin nieuwbrief bent ingeschreven (op basis van uw toestemming), hebt u in principe een link naar dit online registratieformulier mogen ontvangen via een uitnodigingsemail.

Bij de registratie voor een online webinar voor scholen worden de volgende gegevens opgevraagd: naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de leerkracht; naam, adres en website van de school; studierichting, studiejaar en aantal leerlingen van de klas; en de datum van het online webinar.

Eventuele rechtzettingen of verbeteringen kunnen worden doorgegeven via het contactformulier . Na deze bevestiging ontvangt de betrokken deelnemer een definitieve bevestigingsemail en een link naar het Teams Live Event (zie hieronder voor meer uitleg).

DEELNAME AAN HET ONLINE WEBINAR

De online webinars zelf worden georganiseerd via een Microsoft Teams Live Event. Indien u een geregistreerd Teams gebruiker bent en tevens bent aangelogd in Teams, zijn uw naam en emailadres zichtbaar voor de organisator, sprekers en moderatoren van het online webinar. Andere deelnemers hebben echter geen zicht op wie deelneemt aan een webinar. Indien u geen Teams gebruiker bent of niet bent aangelogd in Teams, zult u anoniem als “Guest” deelnemen aan het online webinar.

Tijdens het online webinar kunt u via de Q&A vragen stellen aan onze moderatoren. Het gebruik van de Q&A kan op anonieme wijze (“anonymous”) of via een gekozen “bijnaam/nickname”. Binnen dit kader zullen uw vragen niet zichtbaar zijn voor de andere deelnemers. Een moderator kan evenwel beslissen een bepaalde vraag mondeling toe te lichten of online te publiceren tijdens het online webinar. Hierbij zullen echter geen namen worden vermeld. Tevens wordt het cameragebruik door deelnemers en het maken van geluidopnames van deelnemers tijdens het online webinar niet toegestaan.

Voor de gebruiksvoorwaarden opgelegd door Microsoft Teams, verwijzen wij u verder naar de website van Microsoft.

DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Voor meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de organisatie van de online webinars, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Wikifin voor de organisatie van online webinars – t.a.v. de deelnemers.

HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Indien u concreet vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden of onze online webinars, dan kan u ons als volgt contacteren:

  • via het contactformulier;
  • per brief naar:

    Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
    Congresstraat 12-14
    1000 Brussel (België).