Voorhuwelijkssparen

Wanneer je beslist om jouw leven met iemand anders te gaan delen, sta je voor heel wat kosten: de aankoop van een woning, de betaling van de huurwaarborg als je liever huurt, registratiekosten als je beslist om een huis of flat te kopen, … Een financieel steuntje in de rug is dan ook welkom! Deden jouw ouders voor je aan voorhuwelijkssparen? Dat geld komt mooi van pas…

 1. Voorhuwelijkssparen – ook wel ‘jeugdspaarplan’ genoemd – is een spaarproduct dat sommige ziekenfondsen aanbieden. Het concept is heel eenvoudig: jaarlijks storten ouders een bedrag op de rekening voor voorhuwelijkssparen van hun zoon of dochter. Wanneer die trouwt, een verklaring van wettelijke samenwoning bij de gemeente indient of 30 wordt, ontvangt hij of zij het gespaarde kapitaal en de intussen aardig opgelopen intresten. Feitelijk samenwonenden moeten sowieso de leeftijd van 30 jaar bereiken vóór ze aanspraak kunnen maken op het gespaarde bedrag.

  Voorwaarden voor inschrijving

  • Stortingen gebeuren één keer per jaar, tussen de 14de en de 26ste verjaardag van het kind.
  • Jaarlijks wordt minimaal 18 euro en maximaal 48 euro gestort.
  • Zodra het kind huwt of een verklaring van wettelijke samenwoning indient, ontvangt hij of zij het gespaarde kapitaal met intresten.
  • Blijft het kind alleenstaande of gaat het feitelijk samenwonen, dan ontvangt hij of zij het kapitaal en de intresten op zijn of haar 30ste verjaardag.

  Bijzonder aantrekkelijke rentevoeten

  De rentevoeten voor voorhuwelijkssparen liggen fors hoger dan die voor een klassieke spaarrekening bij een bank.

  Het product werd het slachtoffer van zijn eigen succes
  Een dergelijk rendement garanderen weegt voor de instellingen die de spaarformule aanbieden zwaar door. Verschillende ziekenfondsen besloten dan ook om geen nieuwe contracten meer af te sluiten en zich toe te leggen op hun basisopdracht in de gezondheidszorg. Sommige ziekenfondsen bieden het product (tijdelijk) nog aan.

  De Wikifin-tips

  • Vraag jouw ouders of ze voor je aan voorhuwelijkssparen deden.
  • Heb je kinderen en wekt het product jouw interesse? Aarzel niet langer! Misschien is het geen lang leven meer beschoren…