Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is voorhuwelijkssparen?

Vanaf januari 2024 is voorhuwelijkssparen niet meer mogelijk. Aan lopende contracten wordt echter niet geraakt, die doven dus langzaam uit. Met andere woorden: als je voor januari 2024 al aan voorhuwelijkssparen deed, kan je gewoon verder doen.

Sommige ziekenfondsen boden hun jonge klanten "voorhuwelijkssparen" aan. Het ging om een spaarplan waarin jaarlijks een beperkt bedrag gestort kon worden. Als de betrokkene trouwde, een verklaring van wettelijke samenwoning bij de gemeente indiende of dertig jaar werd, ontving hij of zij het gespaarde kapitaal en de intresten.

Feitelijk samenwonenden moesten sowieso de leeftijd van dertig jaar bereiken vóór ze aanspraak konden maken op het gespaarde bedrag.

Voorwaarden voor inschrijving:

  • Stortingen gebeurden één keer per jaar, tussen de veertiende en de zesentwintigste verjaardag van het kind.
  • Jaarlijks werd minimaal 18 euro en maximaal 48 euro gestort.

Wikifin-tip

  • Weet je niet zeker of je ouders voor jou aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan? Vraag het hen even, of controleer even bij het ziekenfonds.