Belastingen

Het ouderschap is een fantastisch, maar duur avontuur. Er komen allerlei kosten bij kijken: het kinderdagverblijf, de vakantiekampen, de opvang. En als u en uw partner niet meer samen verder willen en u uit elkaar gaat, moet er alimentatie worden betaald…

Als u de kinderen ten laste hebt, dan kan u gelukkig genieten van een aantal welkome belastingvoordelen. En dat zowel als u met uw partner samenleeft als wanneer u uit elkaar gaat!

 1. Ja, aan het ouderschap zijn fiscale gevolgen verbonden. Valt een kind te uwen laste, dan heeft u recht op:

  • een belastingvermindering op uw inkomsten
  • een verlaging van de onroerende voorheffing, zowel wanneer u huurder bent als wanneer u eigenaar bent
    

  Belastingvermindering

  Met een kind ten laste, betaalt u op een deel van uw inkomen geen belastingen. Dat deel is belastingvrij. U wordt dus belast op een kleiner bedrag en betaalt daardoor minder belastingen.

  Het deel van uw inkomen waarop u geen belastingen betaalt, varieert naargelang het aantal kinderen ten laste, voor een kind met een handicap en als u een alleenstaande ouder bent (eenoudergezin).

  Aan een aantal voorwaarden moet hoe dan ook worden voldaan:

  • het kind moet op 1 januari van het jaar van de belastingaangifte deel uitmaken van uw gezin. Stel: in juni 2017 vult u uw belastingaangifte in voor de inkomsten 2016. Om recht te geven op een belastingvermindering, moet het kind op 1 januari 2017 deel uitmaken van uw gezin.
  • het kind mag geen inkomen hebben dat hoger ligt dan een bepaald bedrag. Let op: in dat bedrag wordt eventuele kinderalimentatie in zekere mate verrekend.
  • het kind mag geen vergoeding hebben ontvangen die voor u een beroepslast vormt. Dat is het geval indien u zelfstandige bent, uw kind voor u betaald vakantiewerk doet, en u dat loon inschrijft als een beroepslast. In dat geval is uw kind niet meer fiscaal ten laste.
    

  Meer informatie over de voorwaarden om een kind fiscaal ten laste te kunnen nemen, en over de belastingvermindering die u dan krijgt, leest u op deze website.
  Alleenstaande ouders (eenoudergezinnen) lezen meer informatie op deze website.

  Lagere onroerende voorheffing

  Als u minstens twee kinderen ten laste hebt, kan u een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Dat geldt zowel voor huurders als eigenaars. Huurt u een huis, dan moet de eigenaar van uw huis minder onroerende voorheffing betalen. Dat voordeel moet hij aan u doorgeven door het te verrekenen in uw huur.

  Meer informatie leest u op deze website.

 2. Een kind kost heel wat geld, zoveel is zeker!
  In uw belastingaangifte kan u een deel van die kosten gelukkig recupereren. U kan ze (tot een maximaal bedrag) van uw belastbare beroepsinkomsten aftrekken.

  Het gaat om:

  • Kinderen jonger dan 12 (of 18, indien het kind een zware handicap heeft).
  • De kosten voor het kinderdagverblijf, de sportkampen en de vakantiekampen van de jeugdbeweging.
  • Het middagtoezicht op school, de avondstudie en de kosten voor de opvang van zieke kinderen.
    

  Om recht te geven op die belastingvermindering:

  Meer informatie over het maximumbedrag dat mag worden afgetrokken én de verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen, leest u op deze website.

 3. Ja, er zijn fiscale gevolgen.

  Als u kinderalimentatie ontvangt moet u dat bedrag invullen op uw belastingaangifte. Theoretisch kan uw kind op 80 % van het ontvangen bedrag worden belast. Bijvoorbeeld: u ontving voor uw kind 2.400 euro per jaar. Theoretisch wordt uw kind dan belast op 1.920 euro (80 % van 2.400 euro).
  Toch zal uw kind meestal geen belastingen moeten betalen. De bedragen die het aangeeft, zullen doorgaans te laag liggen. Een deel van de kinderalimentatie wordt wél opgeteld bij het loon dat uw kind met een studentenjob verdient. Daardoor kunnen die inkomsten eventueel worden belast. Het is dan ook niet altijd zeker of uw kind voor u fiscaal ten laste blijft. Misschien moet ook u dus meer belastingen betalen.

  Meer informatie over de omstandigheden waarin uw kind wordt belast, leest u op deze website.
  Meer informatie over het bedrag waaronder uw kind voor u ten laste blijft, leest u op deze website.

  Betaalt u alimentatie voor uw kind, aan de andere ouder of aan het kind zelf (indien het meerderjarig is en dat zo werd afgesproken), dan kunt u het betaalde bedrag onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen.

  Meer informatie over die voorwaarden, leest u op deze website.

  Alimentatie is slechts voor 80 % van het bedrag aftrekbaar. Betaalt u op jaarbasis, bijvoorbeeld, 2.400 euro, dan kan u slechts 1.920 euro (80 % van 2.400 euro) aftrekken. Dankzij die aftrek, moet u dus heel wat minder belastingen betalen.

 4. In principe wordt het voordeel van een hoger belastingvrij bedrag voor kinderen ten laste enkel toegekend aan diegene bij wie het kind woont.

  Indien het kind bij de moeder woont, valt het fiscaal ten laste van de moeder. En dus geniet de moeder van een belastingvoordeel.

  Toch kunnen de belastingvoordelen onder beide ouders worden verdeeld. We spreken dan van ‘fiscaal co-ouderschap’.

  In dat geval mogen beide ouders het kind ten laste nemen. Ze krijgen dan ieder de helft van het belastingvoordeel.
  Let op: er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

  • de huisvesting van het kind: het kind moet halftijds bij de vader en halftijds bij de moeder wonen
  • geen van de ouders mag de kinderalimentatie voor dat kind aftrekken van zijn belastbaar inkomen
    

  Dat geldt voor alle ouders, in welke formule ze vroeger ook samenleefden: getrouwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend.

  Meer informatie leest u op deze website.