Belastingen

Het ouderschap is een fantastisch, maar duur avontuur. Er komen allerlei kosten bij kijken: het kinderdagverblijf, de vakantiekampen, de opvang. En als jij en jouw partner niet meer samen verder willen en jullie uit elkaar gaan, moet er alimentatie worden betaald…

Als je de kinderen ten laste hebt, dan kan je gelukkig genieten van een aantal welkome belastingvoordelen. En dat zowel als je met jouw partner samenleeft als wanneer je uit elkaar gaat!

 1. Ja, aan het ouderschap zijn fiscale gevolgen verbonden. Heb je een kind ten laste, dan heb je recht op:

  • een belastingvermindering op jouw inkomsten
  • een verlaging van de onroerende voorheffing, zowel wanneer je huurder bent als wanneer je eigenaar bent

  Belastingvermindering

  Met een kind ten laste, betaal je op een deel van jouw inkomen geen belastingen. Dat deel is belastingvrij. Je wordt dus belast op een kleiner bedrag en betaalt daardoor minder belastingen.

  Het deel van jouw inkomen waarop je geen belastingen betaalt, varieert naargelang het aantal kinderen ten laste, voor een kind met een handicap en als je een alleenstaande ouder bent (eenoudergezin).

  Aan een aantal voorwaarden moet hoe dan ook worden voldaan:

  • het kind moet op 1 januari van het jaar van de belastingaangifte deel uitmaken van uw gezin. Stel: in juni 2018 vul je jouw belastingaangifte in voor de inkomsten 2017. Om recht te geven op een belastingvermindering, moet het kind op 1 januari 2018 deel uitmaken van jouw gezin.
  • het kind mag geen inkomen hebben dat hoger ligt dan een bepaald bedrag. Let op: in dat bedrag wordt eventuele kinderalimentatie in zekere mate verrekend.
  • het kind mag geen vergoeding hebben ontvangen die voor je een beroepslast vormt. Dat is het geval indien je zelfstandige bent, jouw kind voor je betaald vakantiewerk doet, en je dat loon inschrijft als een beroepslast. In dat geval is jouw kind niet meer fiscaal ten laste.

  Meer informatie over de voorwaarden om een kind fiscaal ten laste te kunnen nemen, en over de belastingvermindering die je dan krijgt, lees je op deze website.
  Alleenstaande ouders (eenoudergezinnen) lezen meer informatie op deze website.

  Lagere onroerende voorheffing

  Als je minstens twee kinderen ten laste hebt, kan je een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Dat geldt zowel voor huurders als eigenaars. Huur je een huis, dan moet de eigenaar van jouw huis minder onroerende voorheffing betalen. Dat voordeel moet hij aan je doorgeven door het te verrekenen in jouw huur.

  Meer informatie lees je op deze website.

 2. Een kind kost heel wat geld, zoveel is zeker!
  In jouw belastingaangifte kan je een deel van die kosten gelukkig recupereren. Je kan ze (tot een maximaal bedrag) van jouw belastbare beroepsinkomsten aftrekken.

  Het gaat om:

  • Kinderen jonger dan 12 (of 18, indien het kind een zware handicap heeft).
  • De kosten voor het kinderdagverblijf, de sportkampen en de vakantiekampen van de jeugdbeweging.
  • Het middagtoezicht op school, de avondstudie en de kosten voor de opvang van zieke kinderen.

  Om recht te geven op die belastingvermindering:

  Meer informatie over het maximumbedrag dat mag worden afgetrokken én de verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen, lees je op deze website.

 3. Als je kinderalimentatie ontvangt moet dit onderhoudsgeld nooit worden toegevoegd aan de inkomsten van degene die de storting ontvangt (bijvoorbeeld een ouder). Het onderhoudsgeld vormt immers een eigen inkomen van de persoon aan wie het wettelijk toekomt.

  Je moet dat onderhoudsgeld dus nooit opnemen in jouw aangifte: het moet aangegeven worden in de eigen aangifte van het kind, ongeacht diens leeftijd. Als je geen aangifteformulier ontvangen hebt op naam van jouw kind én het jaarlijks bedrag van de uitkering overschrijdt het belastbare minimum (7.570 euro - inkomsten 2017), dan moet je er zelf een aanvragen bij jouw belastingkantoor of de aangifte invullen via Tax-on-web voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

  Meer informatie lees je op deze website.

  Betaal je alimentatie voor jouw kind, aan de andere ouder of aan het kind zelf (indien het meerderjarig is en dat zo werd afgesproken), dan kan je het betaalde bedrag onder bepaalde voorwaarden aftrekken van jouw belastbaar inkomen.

  Alimentatie is slechts voor 80 % van het bedrag aftrekbaar. Betaal je op jaarbasis, bijvoorbeeld, 2.400 euro, dan kan je slechts 1.920 euro (80 % van 2.400 euro) aftrekken.

  Meer informatie over die voorwaarden, lees je op deze website.

 4. In principe wordt het voordeel van een hoger belastingvrij bedrag voor kinderen ten laste enkel toegekend aan diegene bij wie het kind woont.

  Indien het kind bij de moeder woont, valt het fiscaal ten laste van de moeder. En dus geniet de moeder van een belastingvoordeel.

  Toch kunnen de belastingvoordelen onder beide ouders worden verdeeld. We spreken dan van ‘fiscaal co-ouderschap’.

  In dat geval mogen beide ouders het kind ten laste nemen. Ze krijgen dan ieder de helft van het belastingvoordeel.
  Let op: er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

  • de huisvesting van het kind: het kind moet halftijds bij de vader en halftijds bij de moeder wonen
  • geen van de ouders mag de kinderalimentatie voor dat kind aftrekken van zijn belastbaar inkomen

  Dat geldt voor alle ouders, in welke formule ze vroeger ook samenleefden: getrouwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend.

  Meer informatie lees je op deze website.