Je studies financieren

We kunnen er niet buiten: hoger onderwijs is niet gratis. Afhankelijk van de gekozen studierichting kunnen de kosten soms erg hoog oplopen. Naast de zuivere 'onderwijs'-kosten, moet je ook rekening houden met tal van andere uitgaven zoals huisvesting, maaltijden of verplaatsingen. Voor je verplaatsingen kan je nagaan of je geen recht hebt op een korting voor studenten. De NMBS, De Lijn in Vlaanderen, de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië bieden studententarieven op vertoon van je studentenkaart en mits je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden. Denk eraan dit na te vragen bij je inschrijving. 
 
Nog voor je je inschrijft doe je er ook goed aan te informeren naar de mogelijkheden voor een studietoelage. Je hebt vast al horen praten over studiebeurzen die door de overheid worden toegekend, maar weet dat er ook privéondernemingen zijn die de studies voor bepaalde profielen financieren.
 
Als je geen recht hebt op een studietoelage of als die te laag uitvalt, heb je altijd nog de mogelijkheid om een lening aan te gaan. Maar dat moet een noodoplossing blijven. Vergeet immers nooit dat geld lenen ook geld kost.

De Wikifin-tips

 • Heb je problemen om je studies te financieren, neem contact op met de sociale dienst van je onderwijsinstelling.
 • Dien je aanvraag voor een studietoelage tijdig in.
 1. Studeren aan een universiteit of hogeschool is duur. De gemeenschap draagt een deel van die kosten, maar niet alle. De rest van de factuur wordt verhaald op jou als student en/of je ouders.

  Financiering via een studietoelage

  In functie van de gezinsinkomsten of je eigen inkomsten, kan je een studietoelage aanvragen bij de overheid. In tegenstelling tot leningen, hoef je dit niet terug te betalen!

  Meer informatie hieromtrent lees je in de rubriek  ‘Studietoelagen en steunmaatregelen’.

  Financiering via een lening

  Blijft het moeilijk om de studiekosten verbonden aan je opleiding te betalen? Voldoe je toch niet aan de voorwaarden voor een studietoelage of volstaat deze niet? Dan kan je eventueel een lening afsluiten om (een gedeelte van) je studies te financieren.

  In tegenstelling tot een studietoelage, moet een lening terugbetaald worden, samen de verschuldigde intresten. Beslis dus niet te snel om een lening af te sluiten! De kans bestaat dat je het beroepsleven instapt met een berg schulden.

  Toch blijven hogere studies een mooie investering in je latere loopbaan.

  Waar kan je een lening aanvragen?

  • Een overheidsinstelling

  Onder bepaalde voorwaarden kan je een lening aanvragen bij de Federatie Brussel-Wallonië. Binnen de Vlaamse Gemeenschap kan je niet bij de overheid terecht voor een studentenlening,   maar misschien bestaan er via de Sociale Dienst van je onderwijsinstelling wel mogelijkheden voor het afsluiten van een renteloze lening Er zijn daarnaast ook enkele Vlaamse privéfondsen die hulp bieden aan studenten die niet in aanmerking komen voor een studiebeurs of voor wie een studiebeurs ontoereikend is om alle kosten te dekken. 

  Een overzicht vind je in de rubriek ‘Studieleningen’ op de website belgium.be.

  Leningen bij overheidsinstellingen bieden een voordeel ten opzichte van leningen bij een bank: de rentevoeten liggen meestal een stuk lager.

  • Een financiële instelling

  Sommige banken bieden specifieke studentenleningen aan. Het kan gaan om een lening op afbetaling of om een flexibele geldreserve. 

  In het geval van een lening op afbetaling stort de bank een som geld op je bankrekening. Het contract vermeldt de ontleende som, de looptijd van de lening, de frequentie van afbetaling (vaak maandelijks), het bedrag van de afbetalingen en de rentevoet. Een dergelijke formule kan helpen om de kosten aan het begin van het academiejaar te dekken: studiegeld, aankoop van boeken en pedagogisch materiaal, …

  In het geval van een flexibele geldreserve mag je in het rood gaan op je bankrekening, tot een bedrag dat vooraf werd vastgelegd. Op vaste vervaldata betaal je enkel de intresten. Op het einde van het krediet moet je weer op nul staan. Het contract vermeldt de grenzen van de geldreserve, de rentevoet, de frequentie van afbetaling en de einddatum waarop het krediet moet zijn terugbetaald.

  Enkel wie al 18 werd, kan in aanmerking komen voor beide formules. In de meeste gevallen zal het krediet echter aan je ouders worden toegekend.

  De rentevoeten die banken voor studenten hanteren, zijn soms voordeliger dan voor ‘klassieke’ leningen. Dat is echter geen algemene regel. Laat dus gerust de concurrentie spelen. Informeer bij verschillende banken, vergelijk de aanbiedingen en surf naar verschillende informatieve websites vóór je een definitieve keuze maakt.

  De Wikifin-tips

  • Heb je voor je studies een financieel duwtje in de rug nodig? Onderzoek alle mogelijkheden vóór je bij een bank een lening afsluit.
  • Besef dat een lening altijd moet worden terugbetaald, en dat je daarop intresten verschuldigd bent. Geld lenen kost ook geld! Vergelijk de verschillende kredietformules vóór je een keuze maakt.
  • Onderteken nooit het contract van een lening als je het niet volledig begrijpt. Laat je alles duidelijk uitleggen vóór je een handtekening plaatst.

   

 2. Er zijn twee formules om studiekosten te financieren: 

  • een studietoelage (hoef je niet terug te betalen)
  • een lening (moet je terugbetalen).
    

  We gaan hier dieper in op de eerste mogelijkheid: een studietoelage. 

  Studietoelagen toegekend door de overheid

  De overheid kent onder bepaalde voorwaarden studietoelagen toe om jongeren de mogelijkheid te geven om te studeren

  Meer informatie over studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap
  Meer informatie over studietoelagen van de Duitstalige Gemeenschap
  Meer informatie over studietoelagen van de Federatie Brussel-Wallonië
  Meer informatie over studietoelagen in België

  Let op: Dien je aanvraag van een studietoelage in binnen de vooropgestelde termijn. Meestal vind je die terug op de website van de universiteiten en hogescholen. Twijfel je of heb je vragen? Neem gerust contact op met de sociale dienst van je (toekomstige) onderwijsinstelling.

  Studietoelagen via private initiatieven

  Sommige privéstichtingen kennen voor bepaalde studierichtingen óf aan studenten met een specifiek profiel studiebeurzen toe. Ook die hoeven niet te worden terugbetaald. Contacteer de sociale dienst van je universiteit of hogeschool om te achterhalen of er dergelijke initiatieven zijn.

  Bijna- beurstarief

  Sommige studenten hebben geen recht op een studietoelage, maar komen op basis van de financiële situatie van hun gezin in aanmerking om verminderd studiegeld v te betalen. De voorwaarden om van dit verlaagde tarief te kunnen genieten, vind je op de websites van de verschillende universiteiten en hogescholen.

  Wil je weten of je in aanmerking komt? Neem contact op met de sociale dienst van de universiteit of hogeschool vóór je je inschrijft. 

  Meer informatie over studietoelagen in de Vlaamse Gemeenschap
  Meer informatie over steunmaatregelen voor minder begoede studenten in de Federatie Brussel-Wallonië.

  De Wikifin-tips

  • Heb je het moeilijk om je studies te financieren? Neem contact op met de sociale dienst van je onderwijsinstelling.
  • Dien je aanvraagdossier voor een studietoelage op tijd in.

   

 3. Goed nieuws: als student krijg je op heel wat plaatsen een mooie korting! We geven hieronder een aantal voorbeelden: 

  Kortingen met je studentenkaart

  Na je inschrijving aan een universiteit of hogeschool ontvang je een studentenkaart. Die verschaft je onder meer toegang tot de bibliotheek van de instelling. Tijdens examens zal je wellicht ook worden gevraagd om je aan de hand van je studentenkaart te identificeren. 

  Een studentenkaart biedt vaak heel wat bijkomende voordelen! In de fitness, in winkels, in snackbars, in restaurants, in bioscopen, in het theater, in musea, in het zwembad, in het reisbureau en nog op andere plaatsen gelden vaak speciale tarieven voor studenten. Winkels in de buurt van je universiteit of hogeschool geven soms korting als je je studentenkaart toont. Op die manier kan je hier en daar behoorlijk wat uitsparen. En dat is in je drukke leven als student een meevaller!

  Abonnementen voor het openbaar vervoer

  Een studentenabonnement op het openbaar vervoer geeft je recht op heel wat kortingen. De NMBS hanteert verschillende voordelige tariefformules voor studenten via het Schoolabonnement en de Campuskaart. Ook op de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië gelden lagere tarieven voor studenten, al gelden er bepaalde leeftijdsvoorwaarden. 

  Meer informatie over kortingen voor studenten van universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
  Meer informatie over kortingen voor studenten van universiteiten en hogescholen in de Federatie Brussel-Wallonië

  De Wikifin-tip

  • Steek je studentenkaart altijd op zak en vraag in winkels en cultuurtempels steeds naar studententarieven.