Uw studies financieren

We kunnen er niet buiten: hoger onderwijs, al dan niet op universitair niveau, is niet gratis. Afhankelijk van de gekozen instelling of studierichting kunnen de kosten soms erg hoog oplopen. Naast de zuivere "onderwijs"-kosten, moet je ook rekening houden met tal van andere uitgaven zoals huisvesting, maaltijden of verplaatsingen. Voor je verplaatsingen kan je nagaan of je geen recht hebt op een korting voor studenten. De NMBS, De Lijn in Vlaanderen, de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië bieden studententarieven op vertoon van je studentenkaart. Denk erom die te vragen bij je inschrijving. 
 
Nog voor je je inschrijft doe je er ook goed aan te informeren naar een studiebeurs. Je hebt vast al horen praten over studiebeurzen die door de overheid worden toegekend, maar weet dat er ook privéondernemingen zijn die de studies voor bepaalde profielen financieren. Als je geen recht hebt op een studiebeurs of als die te laag uitvalt, heb je altijd nog de mogelijkheid om een lening aan te gaan. Maar dat moet een noodoplossing blijven. Vergeet immers nooit dat geld lenen ook geld kost.

De Wikifin-tips

 • Als je moeilijkheden ondervindt om je studies te financieren, neem contact op met de sociale dienst van je onderwijsinstelling.
 • Dien je aanvraag voor een studiebeurs tijdig in.
 1. Studeren aan een universiteit of hogeschool is duur. De gemeenschap draagt een deel van die kosten, maar niet alle. De rest van de factuur wordt verhaald op u als student en/of uw ouders.

  Financiering met eigen middelen

  Beschikken uw ouders of uzelf over voldoende inkomsten om uw opleiding te bekostigen, dan kan u met een gerust hart studeren zonder externe hulp te zoeken.

  Financiering via een studiebeurs of -toelage

  In functie van uw inkomsten kan u een studiebeurs of -toelage aanvragen bij de overheid. In tegenstelling tot leningen, hoeft u die niet terug te betalen, en dat is uiteraard mooi meegenomen!

  Meer informatie hieromtrent leest u in de rubriek ‘Studiebeurzen en steunmaatregelen’ 

  Financiering via een lening

  Kan u onmogelijk instaan voor alle kosten verbonden aan uw opleiding en voldoet u toch niet aan de voorwaarden voor een studiebeurs? U kan ook een lening afsluiten om (een gedeelte van) uw studies te financieren.

  In tegenstelling tot een studiebeurs, moet een lening terugbetaald worden, samen de verschuldigde intresten. Beslis dus niet te snel om een lening af te sluiten! De kans bestaat dat uw het beroepsleven instapt met een berg schulden...

  Toch blijven hogere studies een mooie investering in uw latere loopbaan.

  Waar kan u een lening aanvragen?

  • Een overheidsinstelling
    

  Onder bepaalde voorwaarden kan u een lening aanvragen bij de Federatie Brussel-Wallonië. De Vlaamse Gemeenschap kent geen studentenleningen toe. Enkele Vlaamse privéfondsen bieden hulp aan studenten die niet in aanmerking komen voor een studiebeurs of voor wie een studiebeurs ontoereikend is om alle kosten te dekken. Een overzicht vindt u in de rubriek ‘Studieleningen’ op de website belgium.be.
  Leningen bij overheidsinstellingen bieden een voordeel ten opzichte van leningen bij een bank: de rentevoeten liggen meestal een stuk lager.

  • Een financiële instelling
    

  Sommige banken bieden specifieke studentenleningen aan. Het kan gaan om een lening op afbetaling of om een flexibele geldreserve. 

  In het geval van een lening op afbetaling stort de bank een som geld op uw bankrekening. Het contract vermeldt de ontleende som, de looptijd van de lening, de frequentie van afbetaling (vaak maandelijks), het bedrag van de afbetalingen en de rentevoet. Een dergelijke formule kan helpen om de kosten aan het begin van het academiejaar te dekken: inschrijvingsgeld, aankoop van boeken en pedagogisch materiaal,…

  In het geval van een flexibele geldreserve mag u in het rood gaan op uw bankrekening , tot een bedrag dat vooraf werd vastgelegd. Op vaste vervaldata betaalt u enkel de intresten. Op het einde van het krediet moet u weer op nul staan. Het contract vermeldt de grenzen van de geldreserve, de rentevoet, de frequentie van afbetaling en de einddatum waarop het krediet moet zijn terugbetaald. Enkel wie al 18 werd, kan in aanmerking komen voor beide formules . In de meeste gevallen zal het krediet echter aan uw ouders worden toegekend.

  De rentevoeten die banken voor studenten hanteren, zijn soms voordeliger dan voor ‘klassieke’ leningen. Dat is echter geen algemene regel. Laat dus gerust de concurrentie spelen. Informeer bij verschillende banken, vergelijk de aanbiedingen en surf naar verschillende informatieve websites vóór u een definitieve keuze maakt.

  De Wikifintips

  • Heeft u voor uw studies een financieel duwtje in de rug nodig? Onderzoek alle mogelijkheden vóór u bij een bank een lening afsluit.
  • Besef dat een lening altijd moet worden terugbetaald, en dat u daarop intresten verschuldigd bent. Geld lenen kost ook geld! Vergelijk de verschillende kredietformules vóór u een keuze maakt.
  • Onderteken nooit het contract van een lening als u het niet volledig begrijpt. Laat u alles duidelijk uitleggen vóór u een handtekening plaatst.

   

 2. Bijna een derde van de studenten in België krijgt financiële steun van buitenaf om studiekosten te financieren.

  Er zijn twee formules: 

  • een studiebeurs of -toelage (hoeft u niet terug te betalen)
  • een lening (moet u terugbetalen).
    

  We gaan hier dieper in op de eerste mogelijkheid: een studiebeurs of -toelage. 

  Studiebeurzen en -toelages toegekend door de overheid

  De overheid kent onder bepaalde voorwaarden studiebeurzen of -toelagen toe om jongeren de mogelijkheid te geven om te studeren

  Meer informatie over studiebeurzen van de Vlaamse Gemeenschap
  Meer informatie over studiebeurzen van de Duitstalige Gemeenschap
  Meer informatie over studiebeurzen van de Federatie Brussel-Wallonië
  Meer informatie over studiebeurzen in België

  Sommige provincies kennen bijkomende studiebeurzen toe. Voor meer informatie kan u terecht bij de provinciale instanties van uw woonplaats. 

  Let op: Dien uw aanvraag van een studiebeurs in binnen de vooropgestelde termijn. Meestal vindt u die terug op de website van de universiteiten en hogescholen. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem gerust contact op met de sociale dienst van uw (toekomstige) onderwijsinstelling.

  Studiebeurzen via private initiatieven

  Sommige privéstichtingen kennen voor bepaalde studierichtingen óf aan studenten met een specifiek profiel studiebeurzen toe. Ook die hoeven niet te worden terugbetaald. Contacteer het secretariaat van uw universiteit of hogeschool om te achterhalen of u daarvoor in aanmerking kan komen.

  Meer informatie over private studiebeurzen

  Andere steunmaatregelen: minder begoede studenten

  Sommige studenten hebben geen recht op een beurs, maar zijn niettemin ‘van eenvoudige afkomst’. Zij kunnen een korting op het inschrijvingsgeld krijgen. De voorwaarden en modaliteiten om van een dergelijke korting te kunnen genieten, vindt u veelal terug op de websites van de verschillende universiteiten en hogescholen. 

  Wil u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Neem contact op met de sociale dienst van de universiteit of hogeschool vóór u zich inschrijft. 

  Meer informatie over studietoelagen in de Vlaamse Gemeenschap
  Meer informatie over steunmaatregelen voor minder begoede studenten in de Federatie Brussel-Wallonië.

  De Wikifintips

  • Heeft u het moeilijk om uw studies te financieren? Neem contact op met de sociale dienst van uw onderwijsinstelling.
  • Dien uw aanvraagdossier voor een studiebeurs op tijd in.

   

 3. Goed nieuws: als student krijgt u op heel wat plaatsen een mooie korting! We geven hieronder een aantal voorbeelden: 

  Kortingen met uw studentenkaart

  Na uw inschrijving aan een universiteit of hogeschool ontvangt u een studentenkaart. Die verschaft u onder meer toegang tot de bibliotheek en de parkeerplaatsen van de instelling. Tijdens sommige examens zal u ook worden gevraagd om u aan de hand van uw studentenkaart te identificeren. 

  Een studentenkaart biedt echter nog heel wat bijkomende voordelen! In de fitness, in winkels, in snackbars, in restaurants, in bioscopen, in het theater, in musea, in het zwembad, in het reisbureau en nog op andere plaatsen gelden vaak speciale tarieven voor studenten.  Winkels in de buurt van uw universiteit of hogeschool geven u soms korting als u uw studentenkaart toont. Op die manier kan u hier en daar behoorlijk wat uitsparen. En dat is in uw drukke leven als student een meevaller!

  Abonnementen voor het openbaar vervoer

  Een studentenabonnement op het openbaar vervoer geeft u recht op heel wat kortingen. De NMBS hanteert verschillende voordelige tariefformules voor studenten via de Schooltreinkaart en de Campuskaart. Ook op de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië gelden lagere tarieven voor studenten, al hanteert elke maatschappij hiervoor eigen modaliteiten. 

  Meer informatie over kortingen voor studenten van universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
  Meer informatie over kortingen voor studenten van universiteiten en hogescholen in de Federatie Brussel-Wallonië

  De Wikifintips

  • Steek uw studentenkaart altijd op zak en vraag in winkels en cultuurtempels steeds naar studententarieven.