Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Wanneer heb je recht op een studietoelage?

Op deze pagina

De overheid kent onder bepaalde voorwaarden studietoelagen toe om jongeren de mogelijkheid te geven om te studeren.

Dien je aanvraag voor een studietoelage binnen de vooropgestelde termijn in. Meestal vind je die terug op de website van de universiteiten en hogescholen. Twijfel je of heb je vragen? Neem gerust contact op met de Sociale Dienst van je (toekomstige) onderwijsinstelling.

Studietoelagen via private initiatieven

Sommige privéstichtingen kennen voor bepaalde studierichtingen óf aan studenten met een specifiek profiel studiebeurzen toe. Ook die hoeven niet te worden terugbetaald. Contacteer de sociale dienst van je universiteit of hogeschool om te achterhalen of er dergelijke initiatieven zijn.

Bijna-beurstarief

Sommige studenten hebben geen recht op een studietoelage, maar komen op basis van de financiële situatie van hun gezin in aanmerking om verminderd studiegeld te betalen. De voorwaarden om van dit verlaagde tarief te kunnen genieten vind je meestal op de website van de verschillende universiteiten en hogescholen. Je kan hiervoor ook terecht bij de Sociale Dienst van die instellingen.

Als je niet van deze hulp kan genieten, heb je nog steeds de mogelijkheid om traditionele financieringsmiddelen te overwegen.