Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Vlaams onderwijs: De Koningin steunt financiële vorming op school en volgt leerlingen tijdens een les in de klas

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een les PAV (Project Algemene Vakken) waar leerlingen aan de slag gingen met pedagogisch materiaal geïnspireerd op materiaal ontwikkeld door Wikifin.be, het programma financiële vorming van de FSMA.

Logo Wikifin

Samen met 15 Vlaamse scholen werd er gedurende het voorbije schooljaar pedagogisch materiaal over financiële zaken ontwikkeld en getest. Het zal vanaf eind oktober ter beschikking zijn voor alle leerkrachten van het secundair onderwijs op www.wikifin.be.

Sinds de opstart steunt Hare Majesteit de Koningin het programma financiële vorming Wikifin.be van de FSMA onder meer via haar deelname aan verschillende conferenties over dit thema. Tijdens de nationale conferentie over financiële vorming van maart 2015 had Hare Majesteit de gelegenheid om te spreken met leerkrachten die deelnamen aan de projecten Wikifin School. In Vlaanderen namen 15 beroepssecundaire scholen deel aan een pilootproject “Je geld slim beheren, een troef voor het leven”. Daarin werkten leerkrachten Project Algemene Vakken (PAV) en Maatschappelijke vorming (MAVO) samen met pedagogische begeleiders van de onderwijsnetten, mee aan de ontwikkeling, het testen en verfijnen van materiaal. Behalve suggesties voor in de klas rond thema’s als budget, betaalmiddelen, lenen, …wordt er ook gewerkt aan informatie voor de leerkracht en educatieve video’s.

De interesse van Hare Majesteit de Koningin voor de werkzaamheden rond financiële thema’s van de leerlingen en leerkrachten in de klas, heeft logischerwijze geleid tot de organisatie van een bezoek aan een school. Op 2 oktober volgde de Koningin leerlingen op Campus D’Hek te Landen.

Hoe hebben de leerlingen de onderwerpen "budget", "lenen", "sparen" en "geldzaken in het algemeen" ervaren in de klas? Was het voor de leerkrachten moeilijk om deze materie aan te brengen? Wat waren de grootste valkuilen? Zoveel vragen die alleen op het terrein door leerkrachten en leerlingen kunnen worden beantwoord.

Hare Majesteit de Koningin bezocht een les Project Algemene Vakken (PAV) bij leerlingen van de 3de graad verzorging en voeding, (ruw)bouw, basismechanica en mechanisch onderhoud. De leerlingen van deze klas werkten rond de financiële aspecten van wonen en maakten samen met de leerkracht gebruik van onder andere Wikifin.be-materiaal en online-tools. De lessen PAV bieden de ruimte voor een projectmatige aanpak over de vakken heen en geven de mogelijkheid om theorie om te zetten in de praktijk.

Hare Majesteit de Koningin is tijdens haar bezoek ook in gesprek gegaan met diverse betrokkenen, zowel van de school als van de beleidsinstellingen van het onderwijs. Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Afgevaardigde bestuurder van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Raymonda Verdyck zaten ook mee rond de tafel. Ervaringen werden uitgewisseld zodat er samen kan nagedacht worden over de beste manier om financiële vorming een plaats in de scholen te geven. Alle betrokkenen zijn er zich immers bewust van dat jongeren een basis financiële vorming moeten kunnen verwerven.

Naast een school in Vlaanderen heeft Hare Majesteit de Koningin ook een school in Wallonië bezocht die deelneemt aan het wikifin School pilootproject.

Met deze steunbetuiging van Hare Majesteit de Koningin worden de werkzaamheden van Wikifin.be in het onderwijs in de kijker gezet. Een volgende belangrijke mijlpaal van het project Wikifin School is de organisatie op 26 oktober 2015, samen met het departement Onderwijs en Vorming, van een Inspiratiedag financiële vorming in het Vlaams Parlement. Meer informatie over de inspiratiedag vindt u op www.wikifin.be.

Waarom is financiële vorming op school belangrijk?

Rekening houdend met de hedendaagse maatschappelijk uitdagingen wordt de nood aan het installeren van financiële vorming niet meer in vraag gesteld. Of het nu de OESO is, de G20 of de Europese Commissie, de aanbeveling luidt steeds dat alle landen financiële vorming moeten uitbouwen.

Uit studies blijkt daarenboven dat goed financieel gedrag en attitude best op een zo jong mogelijke leeftijd en ook op school worden aangeleerd. Want in een leercontext kunnen jongeren sneller meer complexe financiële noties aanleren. Sparen, een budget opstellen, zich bewust worden van externe invloeden op ons bestedingsgedrag zijn goede gewoontes die best van bij de start tot op het einde van een schooltraject van leerlingen worden aangeleerd. Net omdat uit studies blijkt dat de leerlingen uit het beroepsonderwijs het laagste scoren voor financiële geletterdheid en het doorgaans ook die jongeren zijn die het snelst financieel onafhankelijk worden van hun ouders, startte Wikifin.be voor deze doelgroep het voorbije schooljaar een pilootproject op. Het is immers cruciaal dat zij over de nodige basisvaardigheden beschikken om hun eigen leven vanuit financieel oogpunt te kunnen organiseren.

Wikifin.be is niet enkel actief in het onderwijs

De FSMA zet haar werkzaamheden rond financiële vorming via het programma Wikifin.be verder. Sinds de lancering op 31 januari 2013, nam de populariteit van Wikifin.be gestaag toe. De website heeft de kaap van twee miljoen bezoekers al lang overschreden. De spaarsimulator (386 000 bezoeken), de pensioenquiz (110 000 deelnemers) en de IMMOsimulator (115 000 simulaties sinds de lancering ervan in 2014) behoren tot de meest geconsulteerde pagina’s van de website.

Er wordt permanent verder gebouwd aan het Wikifin.be-platform. Naast de thema’s zoals sparen en beleggen, lenen, zich verzekeren, biedt de site ook heel wat informatie aan die een antwoord biedt op de vele vragen rond geld die rijzen naar aanleiding van belangrijke levensmomenten zoals "Studeren, Leven als koppel, Wonen, Uit elkaar gaan, Pensioen, Erfenis".

Het gamma aan simulatie- en rekentools, quizzen en checklists is een goede en vooral praktische aanvulling op de vele andere informatie.

Dit aanbod zal worden aangevuld met een luik specifiek voor het onderwijs met aangepast materiaal voor de leerkrachten en de leerlingen. Dit materiaal zal geleidelijk aan en steeds in samenspraak met diverse betrokkenen uit het onderwijs, worden ontwikkeld en aangevuld zodat het aangepast is aan de evoluerende noden van de actoren op het terrein.

Ontdek vanaf 26 oktober het nieuwe portaal van Wikifin School bestemd voor het Vlaamse onderwijs of ontdek nu reeds het materiaal voor het Franstalig onderwijs.