Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Heb je vragen of klachten over je aanvullend pensioen?

Op deze pagina

Bij vragen of problemen over je aanvullend pensioen, contacteer in de eerste plaats je werkgever of je pensioeninstelling. Vind je daar geen gehoor, dan kan je terecht bij de FSMA.

De eerste stappen bij een probleem met je aanvullend pensioen

De personeelsdienst van je werkgever of de betrokken pensioeninstelling kennen je situatie en je pensioenplan het best. Heb je een klacht, dan kan je daar terecht.

Verschillende Belgische verzekeraars ondertekenden overigens een charter dat de klachtenprocedure duidelijk omschrijft. Je vindt ze op de website van de Ombudsman van de Verzekeringen.

Voor bijkomend advies over je specifieke situatie kan je je ook wenden tot een vakbond of een advocaat.

Een man en een vrouw analyseren samen documenten

Als je geen oplossing vindt voor je probleem met je aanvullend pensioen

Bij aanhoudende problemen kan je de FSMA contacteren.

De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken op de regelgeving vaststelt, treedt ze hiertegen op.

Let wel: de FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor jij, je werkgever of de pensioeninstelling reeds naar de rechtbank trokken. Ze komt ook niet tussen voor feitenkwesties zoals berekeningen van pensioenbedragen, de vaststelling van de pensioenleeftijd, het bedrag van het wettelijk pensioen, enz. Bovendien schorst de indiening van een klacht bij de FSMA de verjaringstermijnen niet.

Opgepast voor de verjaringstermijn: wacht niet te lang!

Merk je op dat er iets niet correct gebeurt tijdens de opbouw van je aanvullend pensioen, op het ogenblik van je ontslag of bij je pensionering? Bijvoorbeeld omdat je niet bent aangesloten bij het pensioenplan terwijl je hier recht op hebt of omdat je pensioen niet werd uitbetaald,... Dan is het belangrijk om hier tijdig op te reageren en dit bij je werkgever en/of de pensioeninstelling aan te kaarten. Indien je niet reageert en de dingen op zijn beloop laat, is het mogelijk dat je na een bepaalde tijd je rechten verliest. Dit wordt de verjaring genoemd.

Sinds 29 juni 2014 bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar. Als je binnen deze termijn niet reageert en de dingen op z'n beloop laat, is het nadien niet meer mogelijk om je rechten op te eisen.

5 jaar

De verjaringstermijn voor betwistingen over je aanvullend pensioen bedraagt vijf jaar.

Wikifin-tips

  • Probeer eerst de nodige informatie in te winnen om de situatie goed te begrijpen vooraleer je een klacht indient. Veel problemen berusten op een simpel misverstand.
  • Contacteer eerst wie het meest van je situatie afweet, namelijk je werkgever en de pensioeninstelling. Als je er samen niet uit komt, kan je verdere stappen ondernemen.