Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders

Op deze pagina

Indien je als zelfstandige in een vennootschap werkt, bijvoorbeeld als bestuurder in een BV, dan kan je op twee manieren een aanvullend pensioen opbouwen:

  • Als zelfstandige kan je een VAPZ-overeenkomst sluiten.
  • De vennootschap kan je aansluiten bij een groepsverzekering voor bedrijfsleiders of voor jou een individuele pensioentoezegging (IPT) onderschrijven bij een pensioeninstelling. Hieraan kan ook een dekking bij overlijden of invaliditeit gekoppeld worden.

Wat is het verschil tussen een groepsverzekering en een IPT?

Voor een groepsverzekering moet het bedrijf een doelgroep vastleggen en vervolgens verplicht dezelfde dekking garanderen aan iedereen die tot die doelgroep behoort (bijvoorbeeld alle bestuurders, alle bedrijfsleiders...).

In het geval van een individuele pensioentoezegging (IPT) wordt het aanvullend pensioen enkel aan één welbepaalde persoon toegekend. De dekking kan dus individueel variëren.

Wanneer kan je je vrij aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (VAPZ) opvragen?

Het aanvullend pensioen wordt automatisch uitbetaald als je met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. De pensioeninstelling zal je contacteren wanneer je pensioen ingaat om de uitbetaling van jouw aanvullend pensioen te regelen.

Het is in principe niet mogelijk om je aanvullend pensioen op te vragen vóór je pensionering.

Op deze regel bestaan volgende uitzonderingen:

  • Als je voldoet aan de voorwaarden om met (vervroegd) wettelijk pensioen te gaan, maar je besluit om toch nog te blijven werken.
  • Wanneer je geboren bent in of vóór 1961:
  • Als je je aanvullend pensioen wil gebruiken voor een onroerend project.

Wikifin-tip

Je kan je pensioenrechten nagaan op de website www.MyPension.be. Zolang je bedrijfsleider van de onderneming bent, ontvang je ook een pensioenfiche van de pensioeninstelling.

Wat is het plafond van de bijdragen?

De onderneming kan de bijdragen die ze aan de pensioeninstelling stort, inbrengen als beroepskosten en zo een fiscaal voordeel genieten.

Deze bijdragen zijn evenwel beperkt door de 80 %-grens. Dit wil zeggen dat bij de berekening van de bijdragen telkens een projectie moet worden gemaakt van de grootte van het pensioenkapitaal bij pensionering. De storting van de bijdragen mag er niet toe leiden dat bij pensionering het wettelijk pensioen en de som van alle opgebouwde aanvullende pensioenen (uitgedrukt in renten) samen, hoger zou zijn dan 80 % van de laatste normale bruto jaarbezoldiging van de bedrijfsleider. Als deze 80 %-grens wordt overschreden, dan is dat deel van de bijdragen niet aftrekbaar.

Wikifin-tip

Voor de berekening van de maximale premies die je met inachtneming van de 80 %-regel mag storten, is een formule nodig die enkel specialisten beheersen. We raden je dan ook aan advies te vragen aan een gespecialiseerd adviseur. Ga bijvoorbeeld langs bij je boekhouder of verzekeringsmakelaar.