Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is bedoeld voor alle zelfstandigen, ongeacht ze via een vennootschap werken of niet, hun meewerkende echtgenoten en helpers.

Wat moet je hiervoor doen?

 • Je moet een pensioeninstelling kiezen. Dit kan een verzekeringsonderneming of pensioenfonds zijn. Je kan dit aanvullend pensioen dus niet opbouwen via een bank.
 • Je sluit met deze pensioeninstelling een overeenkomst voor de opbouw van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. De inhoud van deze overeenkomst kan je vrij kiezen binnen het aanbod van de pensioeninstelling.

  Indien gewenst, kan je aan het VAPZ een overlijdensdekking koppelen om je naasten te beschermen.

  Er bestaan ook VAPZ-overeenkomsten voor zelfstandigen met een solidariteitsluik. Dat voorziet in een bijkomende tegemoetkoming bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit door ziekte of ongeval. Ook bij een overlijden kan deze tegemoetkoming soelaas bieden.

 • Je mag – onder een bepaald plafond – zelf beslissen hoeveel je jaarlijks spaart.

  Je bepaalt zelf de bijdragen die je wil betalen. Ze mogen evenwel niet hoger zijn dan 8,17 % van je netto belastbaar inkomen van drie jaar terug, met een maximumplafond van 3447,62 euro voor het jaar 2022.

  Wie ervoor kiest om een sociaal luik aan zijn aanvullend pensioen te koppelen, mag in 2022 maximaal 9,40 % van het netto belastbaar bedrijfsinkomen (met een maximum van 3966,67 euro) in zijn VAPZ storten. Minstens 10 % van deze bijdrage moet worden toegewezen aan het solidariteitsluik.

  Dankzij een wettelijke bescherming heb je bij pensionering recht op het deel van de gestorte bijdragen dat niet gebruikt werd voor de financiering van de overlijdensdekking of het solidariteitsluik. Die garantie geldt zelfs als de pensioeninstelling verlies zou boeken bij het beleggen van die bijdragen.

Wikifin-tip

Je kan je pensioenrechten nagaan op de website www.MyPension.be. Voor elk jaar dat je bijdragen stort, ontvang je ook een pensioenfiche van de pensioeninstelling.