Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Hoe verander ik mijn pensioenspaarplan?

Op deze pagina

Misschien vind je dat je te veel instapkosten betaalt bij je pensioensparen? Of je wenst minder risico te nemen? Wil je toch een pensioenspaarfonds in plaats van een pensioenspaarverzekering? Verkies je een bank of verzekeraar die minder beheerskosten aanrekent?
In al die gevallen rijst de vraag: kan je hoe dan ook nog veranderen eens je gestart bent in een bepaald type van pensioensparen?

Is het mogelijk van bank of verzekeraar te veranderen?

Zowel bij een pensioenspaarfonds als bij een pensioenspaarverzekering kan je steeds veranderen. Je kan daarbij kiezen om het al gespaarde bedrag naar een ander fonds of een andere verzekering over te dragen of het te laten waar het is. Je huidige bank of verzekeraar kan wel kosten aanrekenen als je voor de overdracht van de gespaarde bedragen kiest.

Let wel: Een overdracht kan alleen van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarfonds en van pensioenspaarverzekering naar pensioenspaarverzekering. Niet van een bancair fonds naar een verzekering of omgekeerd. Doe je dat toch, dan is er sprake van een vervroegde opname en die wordt fiscaal bestraft.

Weetje

Een overdracht kan alleen van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarfonds en van pensioenspaarverzekering naar pensioenspaarverzekering.

Is het mogelijk van dynamisch naar defensief, of omgekeerd bij pensioenspaarfondsen te veranderen?

De meeste banken laten dat kosteloos toe. Je kan kiezen:

  • Je kan het al gespaarde bedrag overdragen naar het nieuwe fonds.
    of
  • Je laat het al gespaarde bedrag staan in het fonds dat je vroeger gebruikte en doet enkel jouw toekomstige stortingen in het nieuwe fonds.

Is het mogelijk van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarverzekering en omgekeerd te veranderen?
Je kan steeds verder sparen in een andere vorm dan die waarin je nu spaart. Omwille van fiscale redenen is het sterk af te raden om de vroeger gespaarde sommen over te dragen van een verzekering naar een fonds of omgekeerd.

Het is wel mogelijk om gelijktijdig zowel een pensioenspaarfonds als een pensioenverzekering aan te houden. Je moet dan wel elk jaar kiezen waarin je spaart. Bijvoorbeeld het ene jaar in de pensioenspaarverzekering, het andere jaar in het pensioenspaarfonds.

Weetje

Een overdracht van een pensioenspaarverzekering naar een pensioenspaarfonds wordt gezien als een vervroegde uitbetaling en dus zwaar belast.