Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Senioren die niet over voldoende financiële middelen beschikken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Voorwaarden

  • Je moet de leeftijd van 65 hebben bereikt.
  • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België en verblijft daar ook (quasi) voortdurend, op enkele uitzonderingen na. Als je twijfelt, kan je contact opnemen met de FPD-Werknemers.
  • Op 1 januari 2014 wijzigden de modaliteiten. Wie een IGO ontvangt die nog toegekend werd volgens oudere regels, blijft onder dat regime. De FPD kan het recht op een IGO wel herzien op basis van de nieuwe regels voor feiten die zich voordeden na 31 december 2013.
  • De huidige betalingsvoorwaarden zijn wel van toepassing.

Aanvraag

De FPD kijkt automatisch na of je voor de IGO in aanmerking komt als ze je pensioenrechten onderzoekt, als je al een pensioen als werknemer of zelfstandige ontvangt of als je een tegemoetkoming of een integratiepremie voor een handicap krijgt.

Ontvang je de tegemoetkoming niet en denk je er toch recht op te hebben, dien dan zelf een aanvraag in bij de FPD of de bevoegde diensten in je gemeente. Het kan ook online op www.pensioenaanvraag.be.

Bedrag van de IGO

Het basisbedrag van de IGO bedroeg op 1 januari 2023 maximum 973,39 euro per maand voor een samenwonende en 1460,08 euro per maand voor een alleenstaande.

Je moet de FPD op de hoogte houden van alle wijzigingen die de IGO kunnen beïnvloeden. Dat is onder meer het geval als de samenstelling van je gezin verandert of bij een wijziging in je inkomsten.