Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Waar vind je informatie over een aandeel?

De waarde van een aandeel correct inschatten, is nooit gemakkelijk. Verzamel daarom eerst zoveel mogelijk informatie over het betrokken bedrijf uit verschillende bronnen.

Op deze pagina

Het prospectus

Een onderneming die voor het eerst haar aandelen naar de beurs brengt, moet een prospectus uitgeven. Dat is een document waarin ze een zo nauwkeurig mogelijk beeld schetst van haar financiële situatie en haar toekomstverwachtingen.

Het prospectus is meestal een lang en technisch document, met als gevolg dat vele beleggers het niet lezen of niet helemaal begrijpen. Toch is het écht belangrijk om ten minste de eerste bladzijden ervan aandachtig te lezen. Bedrijven zijn verplicht om de belangrijkste gegevens vooraan samen te vatten.

Lees best aandachtig het specifiek deel over de risicofactoren, in het bijzonder de risico’s eigen aan het betrokken bedrijf.

Het prospectus moet vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder. In België is dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Let op! De goedkeuring houdt geen oordeel in over de vraag of het opportuun is om in een bepaald aandeel te beleggen.

Interne en externe documenten van de onderneming

Als je aandelen koopt op de beurs, kan je vooraf nog meer informatie inwinnen via:

  • Jaarverslagen
  • Persberichten
  • Artikelen verschenen in de pers
  • Analistenverslagen

Analistenverslagen worden vaak besproken in de gespecialiseerde pers zoals beleggersmagazines en -websites. Daar vind je vaak ook toegankelijke informatie over de inschatting of een aandeel goedkoop of duur noteert in verhouding tot zijn potentieel rendement.

Het is ook aangewezen om oog te hebben voor de ontwikkelingen in de sector en de economie in het algemeen. Alle informatie die beursgenoteerde bedrijven verplicht moeten verstrekken, vind je op de website van bedrijven zelf en op STORI. Dat is een informatiedatabank die wordt beheerd door de FSMA.

Weetje

Alle informatie die beursgenoteerde bedrijven verplicht moeten geven, vind je op de website van bedrijven zelf en op STORI.

Wikifin-tips

  • Let op met "gouden tips" van vrienden en kennissen of influencers. Informeer je zelf grondig over de financiële situatie van een onderneming op basis van betrouwbare gegevens.
  • Als je bepaalde elementen uit het prospectus niet begrijpt, durf daar vragen over te stellen aan je bankier of je relatiebeheerder.