Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Alternatieve belegging

Op deze pagina

Wat is een alternatieve belegging?

Als alternatief voor de klassieke beleggingen zoals een spaarrekening of een kasbon worden hoe langer hoe meer beleggingsproducten aangeboden in uiteenlopende goederen zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, onroerende goederen, wijn en whisky.

De meeste van die "alternatieve beleggingen" hebben de volgende kenmerken: 

  • Ze worden aangeboden als een belegging, meestal met een beloofd rendement dat (ver) boven de opbrengst van klassieke spaar- of beleggingsproducten ligt.
  • De belegger wordt eigenaar van het onderliggend product (een roerend of onroerend goed), maar geeft het vervolgens in bewaring en heeft er dus zelf niet het genot van.

Wees echter uiterst voorzichtig, want ook al wekt het beleggen in fysieke goederen vertrouwen, in werkelijkheid blijkt het helaas vaak om bedrog en zwendel te gaan.

Meer info

Weetje

Een alternatieve belegging kan betrekking hebben op: kunst, oude manuscripten, alcoholische dranken, plantages van teakhout of ander tropisch hout, vastgoed in exotische landen, zonneparkpanelen, parkings, hotelkamers, kamers in rusthuizen,… en de lijst is nog veel langer.

Rendement en risico’s van alternatieve beleggingen

Hoewel de alternatieve beleggingen eenvoudig lijken, zijn ze niet zonder risico. Wanneer er een bijzonder hoog rendement wordt beloofd, is het maar de vraag of die beloftes realistisch zijn en of het niet om een vorm van oplichting gaat. Als iemand je belooft de zonnepanelen, het tropisch hardhout of de oude kunstvoorwerpen die je nu koopt, terug te kopen met een gegarandeerd jaarlijks rendement van 7,5 %, moet je oppassen.

Bovendien zijn heel wat alternatieve beleggingen niet gereglementeerd en vallen ze dus niet onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de FSMA. Dit betekent dat er geen toezicht is op de juistheid en de volledigheid van de informatie die je over deze producten ontvangt.

Koop en verkoop van alternatieve beleggingen

De alternatieve beleggingen worden op allerlei manieren aangeboden, bijvoorbeeld via sociale media, maar soms ook via ingeschreven tussenpersonen zoals bankagenten of verzekeringsmakelaars. Hun inschrijving of vergunning dekt deze activiteiten in verband met alternatieve beleggingen echter niet.

Hou bij een eventuele aankoop rekening met deze regels

  • Beleg er nooit een groot deel van je spaargeld in en zeker niet al je spaarcenten. Beperk de investering.
  • Als iets té mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Een hoog rendement gaat dan zo goed als zeker gepaard met een hoog risico op verlies.
  • Koop enkel producten die je volledig begrijpt en waarvan je de risico’s goed kan inschatten.
  • Weet dat er geen toezicht is op de informatie die men je voorstelt. Neem de informatie die een onderneming verstrekt niet zonder meer voor waarheid aan.
  • Controleer steeds de identiteit van de aanbieder.