Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een kasbon?

Als je een kasbon koopt, leen je eigenlijk geld uit aan je bank voor een bepaalde looptijd. In ruil ervoor betaalt je financiële instelling je intrest. Op de eindvervaldag heb je recht op de terugbetaling van het geleende geld.

Op deze pagina

Verschillende soorten kasbons

De looptijd van een kasbon varieert doorgaans van 1 tot 15 jaar. Meestal is er een minimumbedrag vereist. Naargelang de manier waarop de intrest wordt berekend, maken we een onderscheid tussen:

  • Distributiekasbons. De rente wordt jaarlijks betaald en is gedurende de hele looptijd constant.
  • Kapitalisatiekasbons. De intrest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat die zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag ontvang je dan je kapitaal en alle intresten samen.
  • Kasbons met progressieve rente. Je krijgt jaarlijks intrest uitbetaald, waarbij die stijgt met de tijd.
  • Kasbons met periodieke rente. Je krijgt op regelmatige tijdstippen intrest, bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Dit is handig als je regelmatige inkomsten wil.

Wat brengt een kasbon op?

De intrestvoet van je kasbon ligt vast wanneer je hem aankoopt, dus je weet precies wat hij gaat opbrengen. Het gaat om een brutorente. Hiervan moet je nog 30 % belastingen of roerende voorheffing aftrekken om de netto-opbrengst te kennen.

Wikifin-tips

  • Het rendement van een kasbon wordt steeds aangeduid met de bruto-intrestvoet. Je bank moet hiervan nog 30 % roerende voorheffing afhouden.
  • Ben je zeker dat je je geld voor de eindvervaldag van je kasbon niet nodig hebt?  Het is mogelijk dat je je kasbon niet voor de eindvervaldag kan verkopen. Als je hem vroeger van de hand doet, zal dit meestal je rendement aantasten.

Wat is het risico van kasbons?

Kasbons zijn een relatief veilige belegging. 

Ze zijn beschermd door het Garantiefonds. Mocht je bank over de kop gaan, dan betaalt het fonds je tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening).

Als je meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. Voor meer informatie over deze regeling kan je terecht op de website van het Garantiefonds.

Ben je klant bij een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor jouw bank geldt.

Het is mogelijk dat je je kasbon niet voor de eindvervaldag kan verkopen.

Hou er ook rekening mee dat de inflatie de waarde van je spaargeld aantast.

Sommige kasbons hebben een prospectus

Bepaalde kasbons moeten worden uitgegeven met een prospectus, afhankelijk van het totale bedrag aan kasbons dat de financiële instelling gedurende een periode van twaalf maanden op de markt brengt. Vraag dat na bij je financiële instelling en raadpleeg in dat geval dat document.

Weetje

Achtergestelde kasbons vallen niet onder de waarborg van het Garantiefonds.

Hoe koop of verkoop je kasbons?

Meestal kan je bij je bank op elk moment intekenen op een kasbon, op voorwaarde dat ze er aanbiedt. Als je ze voor de einddatum wil verkopen, kan je bank ze terugkopen. Let op: ze is dit niet verplicht. De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal in dat geval recupereert.

Kasbons moeten aangehouden worden op een effectenrekening, wat eventueel kosten voor het aanhouden van de rekening kan veroorzaken. Het is mogelijk om je kasbons over te schrijven naar een rekening bij een andere instelling die verschillend is van de uitgevende instelling.

Opgepast met achtergestelde kasbons

Achtergestelde kasbons, soms ook achtergestelde certificaten genoemd, zijn kasbons die in geval van een faillissement van de bank pas uitbetaald worden nadat alle andere schuldeisers vergoed zijn. De banken geven hierop hogere intresten, maar het is duidelijk dat hier ook een hoger risico aan vast hangt. De bescherming van het Belgisch Garantiefonds geldt niet voor achtergestelde kasbons.

Een koppel heeft een afspraak met hun financieel adviseur

Weetje

Achtergestelde kasbons worden niet beschermd door het Garantiefonds.