Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een kasbon?

Als je een kasbon koopt, leen je eigenlijk geld uit aan je bank voor een bepaalde looptijd. In ruil ervoor betaalt je financiële instelling je intrest. Op de eindvervaldag heb je recht op de terugbetaling van het geleende geld.

Op deze pagina

Verschillende soorten kasbons

De looptijd van een kasbon varieert doorgaans van 1 tot 15 jaar. Meestal is er een minimumbedrag vereist. Naargelang de manier waarop de intrest wordt berekend, maken we een onderscheid tussen:

  • Gewone kasbons. De rente wordt jaarlijks betaald en is gedurende de hele looptijd constant.
  • Kasbons met periodieke rente. Je krijgt op regelmatige tijdstippen intrest, bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Dit is handig als je regelmatige inkomsten wil.
  • Kapitalisatiebons. De intrest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat die zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag ontvang je dan je kapitaal en alle intresten samen.
  • Kasbons met progressieve rente. Je krijgt jaarlijks intrest uitbetaald, waarbij die stijgt met de tijd.

Wat brengt een kasbon op?

De intrestvoet van je kasbon ligt vast wanneer je hem aankoopt, dus je weet precies wat hij gaat opbrengen. Het gaat om een brutorente. Hiervan moet je nog 30 % belastingen of roerende voorheffing aftrekken om de netto-opbrengst te kennen.

Wikifin-tips

  • Het rendement van een kasbon wordt steeds aangeduid met de bruto-intrestvoet. Je bank moet hiervan nog 30 % roerende voorheffing afhouden.
  • Ben je zeker dat je je geld voor de eindvervaldag van je kasbon niet nodig hebt? Als je hem vroeger van de hand doet, zal dit meestal je rendement aantasten.

Wat is het risico van kasbons?

Kasbons zijn een relatief veilige belegging. 

Ze zijn beschermd door het Garantiefonds. Mocht je bank over de kop gaan, dan betaalt het fonds je tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening).

Als je meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. De lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vind je op de website van het Garantiefonds.

Ben je klant bij een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor jouw bank geldt.

Opgepast met achtergestelde kasbons

Achtergestelde kasbons, soms ook achtergestelde certificaten genoemd, zijn kasbons die in geval van een faillissement van de bank pas uitbetaald worden nadat alle andere schuldeisers vergoed zijn. De banken geven hierop hogere intresten, maar het is duidelijk dat hier ook een hoger risico aan vast hangt. De bescherming van het Belgisch Garantiefonds komt niet tussen voor achtergestelde kasbons.

Weetje

Achtergestelde kasbons vallen niet onder de waarborg van het Garantiefonds.

Hoe koop of verkoop je kasbons?

Meestal kan je  bij je bank op elk moment intekenen op een kasbon. Als je ze voor de einddatum wil verkopen, kan je bank ze terugkopen. Let op: Ze is dit niet verplicht. De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal in dat geval recupereert.

Een koppel heeft een afspraak met hun financieel adviseur