Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een spaarrekening?

Op deze pagina

Een spaarrekening is een rekening bij een bank waarop je geld zet dat je niet meteen nodig hebt.

In ruil voor de bewaring van je spaargeld zal de bank je een vergoeding betalen: de intrest.

Bij een gereglementeerde spaarrekening bestaat deze rente uit:

  • De basisrente: die verwerf je ten laatste vanaf de dag na de storting van elk bedrag dat op je rekening gestort wordt.
  • De getrouwheidspremie: die krijg je enkel voor bedragen die 12 maanden op je rekening blijven staan.

Het rendement van je spaarrekening wordt deels bepaald door de basisrente en de getrouwheidspremie.

Weetje

Inflatie is een factor waarmee ook spaarders rekening moeten houden: wegens de algemene stijging van de prijzen vermindert de waarde van je spaargeld immers. Lees hierover meer op de pagina “Welke invloed heeft inflatie op je spaargeld?”.

Nu de rente stijgt, kondigen talrijke banken de stijging van de spaarrente verschillende dagen of zelfs weken op voorhand aan. Bedenk wel dat elke storting die je uitvoert voor de nieuwe tarieven van kracht zijn, je recht geeft op de getrouwheidspremie die van toepassing is op het moment van de storting en die waarschijnlijk minder interessant is.

Je kan op elk moment geld bijstorten en afhalen.

De spaarrekening bestaat onder verschillende vormen en namen. Er zijn jongerenspaarrekeningen, babyspaarrekeningen, huurwaarborg-spaarrekeningen, klassieke spaarrekeningen, enz. Maar het basisprincipe geldt voor alle vormen.

De eigenschappen van elk van deze spaarrekeningen staan beschreven in de informatiefiche. Je moet die krijgen bij de opening van je rekening. Lees dat document aandachtig om te weten:

  • Of er op je rekening een minimumbedrag moet staan.
  • Hoeveel intrest je krijgt en wanneer die betaald wordt.
  • Waar je een overzicht vindt van de bewegingen op je rekening en het bedrag dat erop staat.
  • Of er kosten aan verbonden zijn.
  • Of er een overlijdensverzekering gekoppeld is aan je spaarrekening en wat die kost.

Heeft een spaarrekening een bepaalde looptijd?

In tegenstelling tot andere spaarformules zoals termijnrekeningen, obligaties of kasbons heeft een spaarrekening geen vervaldatum en dus ook geen vaste looptijd. Er zijn weinig regels en beperkingen voor het afhalen en overschrijven van geld van je spaarrekening. Ze zijn vermeld in de informatiefiche.

Je kan op elk ogenblik geld bijstorten en afhalen. De momenten ervan bepalen hoeveel intresten je krijgt.

Spaarsimulator

Gebruik de spaarsimulator om je intresten te berekenen.

Spaarsimulator

Wikifin-tips

  • Twijfel je welke spaarrekening op de markt voor jou de beste keuze is? Vergelijk de opbrengst tussen de beschikbare spaarrekeningen via de Spaarsimulator van Wikifin.
  • Lees de informatiefiche van een spaarrekening voor je er een opent. Onderteken enkel documenten die je volledig begrijpt.

Een gereglementeerde of niet-gereglementeerde rekening?

De meeste spaarrekeningen in België zijn gereglementeerde rekeningen. Ze voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen. Een gereglementeerde spaarrekening biedt een basisrente en een getrouwheidspremieDe basisrente is verworven ten laatste vanaf de dag na de storting van je spaargeld, terwijl de de getrouwheidspremie slechts verworven is als je geld 12 maanden op de rekening blijft.

Als de basisrente en de getrouwheidspremie voldoen aan bepaalde regels, is er geen belasting of roerende voorheffing verschuldigd (tot een jaarlijks bepaalde limiet).

Een niet-gereglementeerde spaarrekening voldoet niet aan deze voorwaarden, bijvoorbeeld omdat ze alleen een basisrente biedt. Op de intresten ervan is dan ook vanaf de eerste cent aan intresten roerende voorheffing verschuldigd.

Weetje

Op een gereglementeerde spaarrekening moet je geen belasting betalen op intresten tot een jaarlijks bepaalde limiet.

Is je spaargeld veilig in België?

Je spaargeld is beschermd door het Belgisch Garantiefonds. Mocht je bank of je verzekeraar over de kop gaan, dan betaalt het fonds je tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, Tak 21 en kasbons tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening).

Als je meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. De lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vind je op de website van het fonds.

Is je spaargeld veilig in een buitenlandse bank?

Ben je klant van een buitenlandse bank, dan valt je spaarrekening onder een buitenlandse garantieregeling.

De stevigheid van zo’n buitenlandse garantie is afhankelijk van de financiële degelijkheid van het fonds of het land in kwestie. Over de financiële degelijkheid kan de rating van die overheid je iets vertellen.