Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Hoe worden cryptomunten gereguleerd?

Doorgaans ontsnappen cryptomunten aan de financiële regelgeving.

De Europese Commissie plant nieuwe wetgeving om cryptomunten beter te reguleren (regels inzake consumenteninformatie, marktmisbruik ...), maar deze zullen waarschijnlijk pas ten vroegste in 2024 van kracht zijn.

Wat doet de FSMA?

De Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten waarschuwt voor de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik en het bezit van cryptomunten.

De FSMA publiceert een lijst van handelsplatformen voor cryptomunten waarvoor zij klachten van consumenten heeft ontvangen en bewijzen van fraude heeft gevonden.

De FSMA ziet toe op de regels voor reclame voor virtuele munten.

Het reglement heeft drie krachtlijnen:

  • Als basisprincipe moet de reclame correct en niet-misleidend zijn.
  • De reclame moet verplichte vermeldingen omvatten die wijzen op de risico’s.
  • Massacampagnes (waarbij de reclame wordt verspreid onder ten minste 25 000 consumenten) moeten op voorhand gemeld worden aan de FSMA. Zo kan deze zo nodig ingrijpen voordat de campagne daadwerkelijk van start gaat.

Voortaan moet alle reclame volgende waarschuwing bevatten: 'Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico'. Alle reclame moet ook een meer uitgebreide waarschuwing bevatten of een link of een verwijzing naar de waarschuwing.