Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Waar vind je informatie over beleggingsfondsen?

Net omdat er zoveel fondsen zijn, moet je je goed informeren voordat je koopt. Essentiële beleggersinformatie vind je in het zogenaamde Key Investor Information Document (KIID), in het prospectus en in het jaarverslag.

Op deze pagina

Het KIID

Elk fonds is verplicht om een Key Investor Information Document uit te brengen. Het licht de diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De fondsenpromotors zijn verplicht om je dit document te overhandigen vooraleer je belegt. Het bevat minstens volgende elementen:

 • De beleggingsdoelstelling. Streeft het fonds een bepaald rendement na? Wil het elk jaar een dividend uitbetalen?
 • De beleggingsstrategie. Volgens welke visie en in welke financiële producten belegt het fonds?
 • De kosten. Je moet een duidelijk zicht krijgen op de instap- en uitstapkosten, de beheerkosten, het bewaarloon en de belastingen.
 • Wie zijn de beheerders van het fonds?
 • Het risicoprofiel van het fonds. Dat bestaat uit de risicoscore en uit de beschrijving van de andere risico's zoals het concentratierisico.  

Het prospectus

Elk fonds moet ook een prospectus opstellen met gedetailleerde en juridische informatie. Indien je het vraagt, moet je bankier of financieel tussenpersoon je het overhandigen vooraleer je tot de aankoop overgaat. In vele gevallen kan je het ook op het internet consulteren. Vraag aan je bankier of financieel tussenpersoon waar je het kan terugvinden.

Het jaarverslag/halfjaarlijks verslag 

Als je wil controleren of de beheerders van het fonds doen wat ze beloven, kan je het jaarverslag of halfjaarlijks verslag doornemen. Je kan dit opvragen bij je bankier of financieel tussenpersoon of rechtstreeks bij de fondsbeheerder. Vaak kan je deze documenten ook online raadplegen, vraag aan je bankier of financieel tussenpersoon waar je het precies kan vinden.

Het verslag bevat onder andere:

 • Het beheersverslag, zodat je over de juiste informatie beschikt om de prestaties van het fonds te interpreteren.
 • Een portefeuilleoverzicht dat je een overzicht biedt van de activa waarin het fonds belegt.
 • Een jaarrekening of halfjaarrekening met de resultaten.
 • Een verklaring van de revisor, die de boekhouding controleert en die aangeeft of die klopt.

Wikifin-tips

 • Koop nooit een aandeel van een fonds vooraleer je het Key Investor Information Document hebt gelezen. Je moet het van je bankier of financieel tussenpersoon krijgen.
 • Staar je niet blind op het rendement dat het hoopt te bereiken. Bekijk ook aandachtig het overzicht van de risico’s en de kosten.