Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat zijn de risico’s van een beleggingsfonds?

Op deze pagina

Marktrisico

Ieder fonds krijgt een score van 1 tot 7 die het marktrisico aangeeft. Dat is het risico dat de waarde van de activa waarin het investeert zoals aandelen en obligaties schommelt. De bewegingen kunnen zowel positief als negatief zijn.

Fondsen met een hoog risico krijgen een score van 6 of 7 omdat ze grote schommelingen kunnen hebben. Voor fondsen waarvan de waarde weinig schommelt, geldt een score van 1 of 2 en dus een laag marktrisico. Let op, een score van 1 betekent niet dat er geen risico is.

De score wordt regelmatig aangepast. Ze wordt berekend op basis van schommelingen (de “volatiliteit”) tijdens de laatste vijf jaar.

Wisselrisico

Sommige fondsen beleggen in aandelen of obligaties in vreemde valuta’s. De wisselkoersschommelingen tussen de verschillende munten beïnvloeden dan de waarde van de belegging. Die schommelingen kunnen een negatieve of een positieve invloed hebben op het rendement van het fonds.

Concentratierisico

Fondsen met als thema bijvoorbeeld "de farmasector" of "Latijns-Amerikaanse landen" hebben hun kapitaal geconcentreerd belegd in één sector en/of in één regio. Deze fondsen zijn vatbaarder voor gebeurtenissen binnen de sector of regio waarin ze beleggen en kunnen dus grotere schommelingen vertonen.

Doelgerichte fondsen hebben dus een concentratierisico.

Weetje

Raadpleeg het prospectus en het Key Information Document (KID) van het fonds om de risico’s verbonden aan fondsen te bepalen. Daarin staat de score van de synthetische risico-indicator.

Wikifin-tips

  • Kijk bij de keuze van een fonds goed naar de producten waarin het belegt. Die bepalen mee je risico.
  • Hou bij de keuze van een fonds rekening met de risicoscores.