Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is de depositorekening bij de Federale Overheid?

Een buitenbeentje onder de spaar- en termijnrekeningen is de depositorekening die wordt aangeboden door de Deposito- en Consignatiekas. Die depositorekening kan je vergelijken met een spaarrekening én met een termijnrekening op korte termijn, maar de manier waarop de intrest berekend wordt, is wel verschillend.

Wat is de depositorekening van de Deposito- en Consignatiekas?

Deze depositorekening wordt aangeboden door de Deposito- en Consignatiekas, een instelling die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Financiën en verantwoordelijk is voor het bewaren en het op de afgesproken datum teruggeven van deposito’s. Via de applicatie 'e-Depo' kan iedere burger geld op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas deponeren tegen een bepaalde interest.

Hoe kan je een depositorekening openen?

Een rekening openen doe je in enkele minuten online, via de website van de Deposito- en Consignatiekas met behulp van de applicatie “e-Depo”. Je moet je uiteraard identificeren met je elektronische identiteitskaart, via Itsme® of met een veiligheidscode. Een rekening openen is gratis.

Het rendement van een depositorekening

De manier waarop de intrest op een depositorekening wordt berekend, wijkt sterk af van een gereglementeerde spaarrekening. De intrest wordt maandelijks bepaald en is gelijk aan het rendement van de lineaire obligatie (OLO) met een resterende looptijd van 1 jaar. De intrest is beperkt tot 2,50 % bruto. De Deposito- en Consignatiekas publiceert op haar website een overzicht van de per maand vastgestelde intrest. De rente loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting en tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling. Belangrijk is dat de intrest enkel verworven is als je je geld minstens twaalf opeenvolgende maanden op de rekening laat staan.

Eén keer per jaar, op 1 januari, wordt de verschuldigde intrest berekend en kan je vragen om die uitbetaald te krijgen. Doe je dat niet, dan krijg je de intrest als je de depositorekening afsluit. In tegenstelling tot een gereglementeerde spaarrekening, worden de verworven intresten op deze depositorekening niet gekapitaliseerd, met andere woorden de interesten brengen op hun beurt geen interesten op.

Weetje

Op de intrest van een depositorekening bij de Deposito- en Consignatiekas ben je 30 % roerende voorheffing verschuldigd.