Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is de depositorekening bij de Federale Overheid?

Op deze pagina

De depositorekening die wordt aangeboden door de Deposito- en Consignatiekas verschilt op diverse punten van de spaarrekeningen en van de termijnrekeningen op één jaar. Het gaat in de eerste plaats om een consignatie, dit wil zeggen een oplossing die bestemd is voor mensen die een som geld tijdelijk moeten deponeren en die onderworpen is aan een specifieke wetgeving. Bovendien is het gedeponeerde geld, zonder tussenkomst van jouw kant, verworven voor de schatkist na een termijn van dertig jaar te rekenen vanaf de storting van het deposito.

Wat is de depositorekening van de Deposito- en Consignatiekas?

Deze depositorekening wordt aangeboden door de Deposito- en Consignatiekas, een instelling die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Financiën en verantwoordelijk is voor het bewaren en het op de afgesproken datum teruggeven van deposito’s. Via de applicatie 'e-Depo' kan iedere burger geld op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas deponeren tegen een bepaalde intrest.

Hoe kan je een depositorekening openen?

Een rekening openen doe je in enkele minuten online, via de website van de Deposito- en Consignatiekas met behulp van de applicatie “e-Depo”. Je moet je uiteraard identificeren met je elektronische identiteitskaart, via Itsme® of met een veiligheidscode. Een rekening openen is gratis. Als je een storting wil uitvoeren op de rekening, moet je eerst de applicatie e-DEPO openen en bepaal je het bedrag dat je wil storten. Nadien kan je dan de storting uitvoeren. Die storting moet gebeuren binnen de 30 dagen. Indien het bedrag dat je stort verschilt van het bedrag dat je had opgegeven of indien de gestructureerde mededeling niet correct is, dan zal de storting worden geweigerd.

Hoe een depositorekening afsluiten?

Een depositorekening wordt via de applicatie “e-DEPO” automatisch afgesloten als het saldo van je rekening gelijk is aan 0. Je kan altijd een deel of het volledige saldo opnemen, maar als je geld minder dan twaalf opeenvolgende maanden op de rekening bleef, heb je geen recht op intrest.

Het rendement van een depositorekening

De manier waarop de intrest op een depositorekening wordt berekend, wijkt sterk af van een gereglementeerde spaarrekening. De berekeningswijze en het storten van de intresten, evenals de intrestvoet, worden bepaald bij Koninklijk Besluit. Momenteel wordt de intrest maandelijks bepaald en is die gelijk aan het rendement van de lineaire obligatie (OLO) met een resterende looptijd van 1 jaar. De intrest is beperkt tot 2,50 % bruto. De Deposito- en Consignatiekas publiceert op haar website een overzicht van de per maand vastgestelde intrest. De rente loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de storting en tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling. Belangrijk is dat de intrest enkel verworven is als je je geld minstens twaalf opeenvolgende maanden op de rekening laat staan.

Eén keer per jaar, op 1 januari, wordt de verschuldigde intrest berekend en kan je vragen om die uitbetaald te krijgen. Doe je dat niet, dan krijg je de intrest als je de depositorekening afsluit. In tegenstelling tot een gereglementeerde spaarrekening, worden de verworven intresten op deze depositorekening niet gekapitaliseerd, met andere woorden de intresten brengen op hun beurt geen intresten op.

Weetje

Op de intrest van een depositorekening bij de Deposito- en Consignatiekas ben je 30 % roerende voorheffing verschuldigd.