Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Welke informatie heb je nodig vooraleer je in een tak 23 investeert?

Waar vind je informatie over een tak 23?

Tak 23-levensverzekeringen zijn bij uitstek beleggingsproducten waarbij je verder moet kijken dan de buitenkant. Je moet begrijpen:

 • Welke verzekeringsvoorwaarden aan je contract verbonden zijn
 • Waarin je premies worden belegd
 • Hoeveel kosten je hebt

Deze informatie kan je krijgen bij je makelaar of verzekeraar.

Maar ook de verzekeraar moet zich informeren. Hij moet vragen wat je wenst en nodig hebt. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij je een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen.

Een verzekeraar moet je ook informeren over zijn statuut: werkt hij samen met één verzekeringsfirma of werkt hij voor meerdere? En is zijn advies onpartijdig?

Essentiële-informatiedocument

Voor je een tak 23-contract ondertekent, dient de verzekeraar of de persoon die je de verzekering verkoopt je een essentiële-informatiedocument voor te leggen. Het bevat informatie over:

 • In welke producten de interne fondsen van uw tak 23-contract beleggen
 • Het vooropgestelde rendement
 • De risicoklasse van het interne fonds
 • De kosten
 • De voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal

Andere informatie

De verzekeraar moet kunnen voorleggen:

 • Het reglement voor het beheer van het interne fonds dat verbonden is aan je tak 23-beleggingsverzekering
 • Voor elk beleggingsfonds, een jaarlijks en zesmaandelijks verslag

Wikifin-tips

 • Informeer je zoveel mogelijk. Beleg enkel in een tak 23 als je het contract goed begrepen hebt en ook de informatie over de beleggingsproducten waar de tak 23 mee verbonden is.
 • Lees het essentiële-informatiedocument vooraleer het contract te tekenen.