Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Het risico spreiden of niet alle eieren in één mand leggen

Op deze pagina

Tijdens je zoektocht naar rendement kan je het risico nooit volledig wegcijferen, maar je kan het wel onder controle proberen te houden. Daarvoor is diversificatie het aangewezen middel. Eenvoudig gezegd komt diversificatie neer op de zegswijze dat je niet al je eieren in één mand mag leggen.

Diversificatie kan je toepassen op individuele beleggingsinstrumenten, zoals obligaties en aandelen. Zo kan je aandelenbeleggingen spreiden over diverse ondernemingen, sectoren of landen. Bij obligaties kan je het risico spreiden over diverse emittenten, over diverse looptijden en deviezen.

Maar je kan diversificatie ook toepassen op je beleggingsportefeuille als geheel. Je kan voor een gedeelte beleggen in producten die een vaste rente bieden, zoals staatsbons of obligaties en daarnaast opteren voor aandelen of beleggingsfondsen, waarvan het rendement niet op voorhand is bepaald.

Dankzij een goede diversificatie zal de volatiliteit van de portefeuille – de mate en de frequentie waarmee de waarde stijgt of daalt – afnemen. Schommelingen op korte termijn worden afgevlakt ten voordele van een stabielere groei op lange termijn. Niet alle effecten (aandelen, obligaties, deelbewijzen van fondsen, …) reageren immers op dezelfde manier op interne en externe factoren, zoals economische vooruitzichten, de rente-evolutie of de geopolitieke context. Sommige effecten zullen sterker dalen dan andere, nog andere kunnen daarentegen in waarde toenemen.

Weetje

Risicospreiding is kenmerkend voor de belegger op lange termijn. Marktschommelingen op korte termijn worden opgevangen en de verhouding tussen risico en rendement wordt geoptimaliseerd.

Wanneer is mijn risicospreiding optimaal?

Je kan het risico spreiden over verschillende sectoren, over diverse regio’s of over een aantal beleggingsinstrumenten. Alles hangt af van je portefeuille en je beleggingshorizon.

Overdaad schaadt

Het is een goed idee om het risico in je portefeuille te spreiden. Maar als je het over te veel posities uitsmeert, gaat het positieve effect verloren. Waarschijnlijk zullen de aan de beleggingstransactie verbonden kosten dan ook te hoog worden. Je beleggingsadviseur of financiële tussenpersoon kan je advies geven, in functie van onder meer je beleggersprofiel.