Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een slapende rekening of tegoed?

Op deze pagina

Als je gedurende vijf jaar geen contact meer hebt gehad met je bank en in die periode ook geen verrichtingen meer uitvoerde via je rekening, dan worden je tegoeden bij die bank als slapend beschouwd. Onder "slapende tegoeden" verstaan we naast klassieke rekeningen ook effectenrekeningen, kluizen en levensverzekeringen waarvan jij het recht op uitbetaling hebt.

Weetje

Eind juni 2020 stond er 545 miljoen euro op slapende rekeningen in België.

Hoe weet je of je slapende tegoeden hebt?

Financiële instellingen moeten proberen om de titularissen van slapende rekeningen op te sporen. Daartoe zijn ze wettelijk verplicht een reeks stappen te zetten.

Eerst sturen ze een brief naar het laatst gekende adres. Komt daarop geen antwoord, dan moeten ze het Rijksregister en de Kruispuntbank raadplegen.

Op basis van de gegevens in deze databanken sturen ze vervolgens een aangetekende brief. Wanneer ook daarop geen reactie komt, moeten ze het geld van de slapende rekeningen bezorgen aan de dienst Slapende Rekeningen, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Er bestaan uitzonderingen op deze procedure. Soms mogen financiële instellingen het geld van de slapende rekeningen zonder voorafgaande opzoeking storten aan de dienst Slapende Rekeningen. Dat kan:

  • Als het over minder dan 60 euro gaat. De banken storten dat geld dan anoniem aan de dienst Slapende Rekeningen. Je kan dat geld achteraf nooit meer recupereren.
  • Als de kosten die de bank of financiële instelling moet maken om je op te sporen meer dan 10 % bedragen van het geld dat op de slapende rekeningen staat.

Meer info

Deze procedure vind je op de website van de Dienst voor Slapende Tegoeden.

Wat moet je doen als je slapende tegoeden hebt?

Vermoed je dat er slapende rekeningen van jou zijn overgedragen aan de Dienst voor Slapende Rekeningen? Je kan dit nagaan op twee manieren:

  • Je doet een schriftelijke aanvraag door dit formulier in te vullen, af te drukken en op te sturen. Je stuurt ook een fotokopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart mee.
  • Je kan via deze website zelf in het Register van de Slapende Tegoeden zoeken. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart nodig, in combinatie met een kaartlezer.

Als er inderdaad rekeningen op je naam staan, kan je het geld opeisen dat erop staat. Let wel: soms vraagt de Dienst voor Slapende Tegoeden nog bijkomende documenten, bijvoorbeeld in het geval van een erfenis. Je moet dan bewijzen dat je de rechtmatige erfgenaam bent van de slapende tegoeden die je opvraagt.

De overheid houdt slapende tegoeden dertig jaar bij. Vraagt tijdens die periode niemand ze op, dan belanden ze in de Schatkist.

Wikifin-tip

Vermijd dat je rekeningen slapend worden. Hou een overzicht bij van alle rekeningen die op je naam staan en hou je banken op de hoogte van eventuele adreswijzigingen.