Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een slapende rekening of tegoed?

Op deze pagina

Als je gedurende vijf jaar geen contact meer hebt gehad met je bank en in die periode ook geen verrichtingen meer uitvoerde via je rekening, dan worden je tegoeden bij die bank als slapend beschouwd. Onder "slapende tegoeden" verstaan we naast klassieke rekeningen ook effectenrekeningen, kluizen en levensverzekeringen waarvan jij het recht op uitbetaling hebt.

Weetje

Eind 2023 stond er 687 miljoen euro op slapende rekeningen in België.

Hoe weet je of je slapende tegoeden hebt?

Financiële instellingen moeten proberen om de titularissen van slapende rekeningen op te sporen. Daartoe zijn ze wettelijk verplicht een reeks stappen te zetten.

Eerst sturen ze een brief naar het laatst gekende adres. Komt daarop geen antwoord, dan moeten ze het Rijksregister en de Kruispuntbank raadplegen.

Op basis van de gegevens in deze databanken sturen ze vervolgens een aangetekende brief. Wanneer ook daarop geen reactie komt, moeten ze het geld van de slapende rekeningen bezorgen aan de Deposito- en Consignatiekas, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Er bestaan uitzonderingen op deze procedure. Soms mogen financiële instellingen het geld van de slapende rekeningen zonder voorafgaande opzoeking storten aan de dienst Slapende Rekeningen. Dat kan:

  • Als het over minder dan 60 euro gaat. De banken storten dat geld dan anoniem aan de dienst Slapende Rekeningen. Je kan dat geld achteraf nooit meer recupereren.
  • Als de kosten die de bank of financiële instelling moet maken om je op te sporen meer dan 10 % bedragen van het geld dat op de slapende rekeningen staat, met een maximum van 200 euro.

Meer info

Deze procedure vind je op de website van de Dienst voor Slapende Tegoeden.

Wat moet je doen als je slapende tegoeden hebt?

Vermoed je dat er slapende rekeningen van jou zijn overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas,? Je kan dit nagaan op twee manieren:

  • Via de beveiligde website MyMinfin kan je opzoeken of je slapende rekeningen hebt en een aanvraag tot teruggave doen.kan je opzoeken of je slapende rekeningen hebt (na je geïdentificeerd te hebben) via de knop Mijn slapende tegoeden raadplegen in e-DEPO. Als je inderdaad een slapend tegoed hebt, kan je een aanvraag tot teruggave doen door je rekeningnummer in te geven.
  • Heb je geen toegang tot MyMinfin of  wil je een aanvraag op naam van iemand anders indienen? Dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen. Dit kan door dit aanvraagformulier met een kopie van je identiteitskaart per e-mail te versturen naar info.cdcdck@minfin.fed.be.

Let wel: soms vraagt de Deposito- en Consignatiekas,  nog bijkomende documenten, bijvoorbeeld in het geval van een erfenis. Je moet dan bewijzen dat je de rechtmatige erfgenaam bent van de slapende tegoeden die je opvraagt.

De overheid houdt slapende tegoeden dertig jaar bij. Vraagt tijdens die periode niemand ze op, dan komen ze toe aan de staat. 

Wikifin-tip

Vermijd dat je rekeningen slapend worden. Hou een overzicht bij van alle rekeningen die op je naam staan en hou je banken op de hoogte van eventuele adreswijzigingen.