Wat als u zich borg stelt voor een lening?

Plots vraagt een familielid of vriend of u borg wil staan voor zijn lening. Wat doet u dan? Als u zich borg stelt, kan u bij problemen verplicht worden om de schulden in zijn plaats af te betalen. Wees dus voorzichtig.

Informeer u

Ga na wat de financiële situatie is van de persoon die aan u vraagt om voor hem borg te staan. Waarvoor heeft hij de lening nodig? Hoeveel moet hij maandelijks terugbetalen? Is dit realistisch met het inkomen en de normale uitgaven die hij heeft? Heeft hij nog andere schulden? Wat is het risico op onvoorziene omstandigheden (bv. werkloosheid, echtscheiding, enz.)?

De kredietgever trekt uw situatie na

Als iemand een lening vraagt, moet de kredietgever onderzoeken of hij de lening normaal zal kunnen terugbetalen. Datzelfde onderzoek zal de kredietgever ook bij u doen u als u bereid zou zijn om borg te staan voor een lening van iemand anders. De kredietgever wil weten wat uw financiële draagkracht is. Geef daarom volledige en correcte informatie, zodat de kredietgever weet of u een geschikte borg bent.

Bescherming voor de borg

Bent u bereid om borg te staan voor iemand die een lening aangaat? Dan moet u daarvoor schriftelijk uw toestemming geven. Het borgcontract moet afhankelijk van het kredietcontract worden opgesteld en moet verplichte informatie bevatten. Uw naam en adres worden vermeld in de kredietovereenkomst. U krijgt dan ook een exemplaar van dit contract. U hoeft niet per se voor het hele geleende bedrag borg te staan; voor een deel ervan kan ook.

De kredietgever kan u als borg enkel aanspreken als uw vriend of familielid:

  • twee afbetalingen mist;
  • of 20% van het totale geleende bedrag achter staat op zijn aflossingen;
  • of de laatste aflossing niet betaald heeft.

De kredietgever moet daarbij eerst uw vriend of familielid een aangetekende brief sturen om hem in gebreke te stellen. Daarmee wijst de kredietgever de kredietnemer erop dat hij de voorwaarden zoals afgesproken in het kredietcontract, niet nakomt. Pas wanneer uw vriend of familielid een maand na het ontvangen van de aangetekende brief nog niet betaald heeft, kan de kredietgever u als borg aanspreken.

De Wikifintips

  • Denk goed na vooraleer u zich als borg opgeeft voor een lening. Zou u zelf de terugbetaling van de lening aankunnen?
  • Hou het persoonlijke van het zakelijke gescheiden. Laat u niet beïnvloeden door emoties. Enkel wat op papier staat, telt.
  • Controleer steeds nauwkeurig of de kredietgever alle nodige stappen heeft gerespecteerd vooraleer u als borg aan te spreken.