De verkoopovereenkomst in een notendop

Bij de aankoop van een grond of woning moet u een verkoopovereenkomst afsluiten met de huidige eigenaar, ongeacht of u meteen wil intrekken in de woning of eerst werken wil laten uitvoeren. Een verkoopovereenkomst wordt meestal bij de notaris ondertekend en gekoppeld aan de storting van een voorschot op de totaalprijs van het huis. Daarna heeft u maximaal vier maanden de tijd om de verkoopakte bij de notaris te laten opmaken. Zowel de verkoper als de koper kunnen een eigen notaris aanstellen. Dat hoeft niet duurder te zijn: treden er twee notarissen op, dan moeten ze de vergoeding delen.

Let op: de verkoopovereenkomst bezegelt de verkoop. Zodra u de overeenkomst tekent, is de verkoop definitief en zult u de verkoper dus de verkoopprijs moeten betalen. De verkoper mag van zijn kant uit de woning niet meer verkopen aan een andere persoon.

Stel: u gaat ervan uit dat u het krediet krijgt om een woning te kopen. U ondertekent dus de verkoopovereenkomst. Als het krediet u daarna om de ene of andere reden wordt geweigerd, moet u de verkoopprijs toch betalen, zelfs al heeft u niet het nodige geld!

Hoe kan u dergelijke problemen voorkomen?

Om zo’n dramatische situatie te vermijden, kan u als koper maar beter eisen dat in de verkoopovereenkomst wordt vermeld dat de verkoop enkel doorgaat als het hypothecair krediet dat u aanvroeg wel degelijk wordt toegestaan. Dat noemt men een opschortende voorwaarde.

Met een dergelijke voorwaarde wordt de verkoop geannuleerd als u geen lening krijgt.

Voor meer informatie over de verkoopovereenkomst en de rol die een notaris kan spelen, kan u terecht op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De Wikifintip

  • Laat altijd een opschortende voorwaarde met betrekking tot de toekenning van het krediet in uw verkoopovereenkomst opnemen.