Verschillende beurzen, verschillende regels

De markt waarop aandelen noteren noemt men ook de beurs. Er zijn verschillende soorten beurzen. Ze verschillen van elkaar omdat ze allemaal andere regels opleggen aan de bedrijven die noteren.

Financiële informatieplicht

Bedrijven kunnen niet zomaar op de beurs noteren. Ze moeten enkele verplichtingen respecteren. De details van die verplichtingen kunnen verschillen van beurs tot beurs. Zo is bv. de informatieplicht voor bedrijven op de ene beurs veel dwingender en uitgebreider dan op een andere beurs. In ieder geval zijn alle beursgenoteerde bedrijven verplicht om invloedrijke informatie aan al hun aandeelhouders tegelijkertijd te verstrekken.

Dat kan gaan over financiële  informatie zoals de kwartaalresultaten, de halfjaarcijfers en de jaarresultaten. Maar het kan ook informatie zijn over belangrijke gebeurtenissen zoals het afsluiten van een belangrijk contract of de overname van een ander bedrijf. Dergelijke gebeurtenissen, met een duidelijke impact op de prestaties van het bedrijf, zijn immers van belang voor de waarde van het bedrijf en beïnvloeden dus ook de prijs van het aandeel; het is 'koersgevoelige' informatie.

Koersgevoelige informatie moet onmiddellijk worden gecommuniceerd. Alle kopers en verkopers van het aandeel hebben immers het recht om op hetzelfde moment over dezelfde informatie te beschikken. Is dat laatste niet het geval, dan noemen we dat 'voorkennis'. Dat betekent dat sommige aandeelhouders eerder beschikken over koersgevoelige informatie dan andere aandeelhouders. Personen die over een bepaald bedrijf voorkennis hebben, mogen geen aandelen van dat bedrijf of verwante bedrijven kopen of verkopen. Degene die zich hier toch aan bezondigt, kan daarvoor zwaar beboet worden.

Overigens moeten de grootste aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven aan het publiek melden wanneer ze belangrijke pakketten aandelen kopen of verkopen. En als één van de managers een pakket aandelen van zijn bedrijf koopt of verkoopt, is hij of zij ook verplicht dat te melden.

Regels op niet-gereglementeerde markten zijn doorgaans minder streng

Niet alle bedrijven hebben de capaciteit of de kennis in huis om aan alle regels te voldoen die sommige beurzen opleggen. Toch kunnen ook zij op de beurs terecht. Meer bepaald op zogenaamde niet-gereglementeerde markten.

Een voorbeeld van zo’n markt is Alternext. Bedrijven die daarop noteren zijn bv. niet verplicht om kwartaalcijfers mee te delen. Maar door de minder strenge informatieregels heeft u als aandeelhouder ook een minder duidelijk en recent zicht op de situatie en de verwachtingen van dergelijke bedrijven. En minder informatie om uw beleggingsstrategie op te baseren, betekent vaak meer risico.

De Wikifintips

  • Als u aandelen van een bedrijf koopt, moet u kijken op welke markt het bedrijf precies noteert en welke consequenties dat heeft. 
  • Over bedrijven die noteren op niet-gereglementeerde markten krijgt u doorgaans minder informatie, wat meer risico’s kan inhouden.