Verschillende beurzen, verschillende regels

De markt waarop aandelen noteren noemt men ook de beurs. Er zijn verschillende soorten beurzen. Ze verschillen van elkaar omdat ze andere regels opleggen aan de bedrijven die er genoteerd zijn.

Financiële informatieplicht

Bedrijven kunnen niet zomaar op de beurs noteren. Ze moeten voldoen aan een aantal verplichtingen. Die kunnen verschillen van beurs tot beurs. Zo is bv. de informatieplicht voor bedrijven op de ene beurs veel dwingender en uitgebreider dan op de andere. Een algemene regel is wel dat alle beursgenoteerde bedrijven verplicht zijn om belangrijke informatie tegelijkertijd te verstrekken aan al hun aandeelhouders.

Dat kan gaan over financiële informatie zoals de kwartaalresultaten, de halfjaarcijfers en de jaarresultaten. Maar het kan ook informatie zijn over belangrijke gebeurtenissen, zoals het afsluiten van een belangrijk contract of de overname van een andere onderneming. Dergelijke gebeurtenissen, met een duidelijke impact op de prestaties van de onderneming, zijn immers van belang voor de waarde van de onderneming en beïnvloeden dus ook de koers van het aandeel; het is 'koersgevoelige' informatie.

Koersgevoelige informatie moet onmiddellijk openbaar worden gecommuniceerd. Alle kopers en verkopers van een aandeel moeten op hetzelfde ogenblik over dezelfde informatie beschikken. Is dat niet het geval, dan is er sprake van 'voorkennis'. Dat betekent dat sommige aandeelhouders (de ‘ingewijden’) eerder beschikken over koersgevoelige informatie dan andere aandeelhouders. Personen die voorkennis hebben over een bepaalde onderneming, mogen geen aandelen van deze onderneming of van verwante ondernemingen meer kopen of verkopen. Zij mogen die informatie ook niet doorspelen aan andere personen opdat die ‘een goede zaak’ zouden kunnen doen. Diegenen die zich hier toch aan bezondigen, kunnen daarvoor zwaar gestraft worden.

Daarnaast moeten grote aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven aan het publiek melden wanneer ze belangrijke pakketten aandelen kopen of verkopen. Ook als een van de leiders een pakket aandelen van zijn onderneming koopt of verkoopt, is hij verplicht om dat te melden.

Regels op niet-gereglementeerde markten zijn doorgaans minder streng

Niet alle bedrijven hebben de capaciteit of de kennis in huis om aan alle regels te voldoen die sommige beurzen opleggen. Toch kunnen ook zij op de beurs terecht. Meer bepaald op zogenaamde niet-gereglementeerde markten.

Een voorbeeld van zo’n markt is Alternext. Bedrijven die daarop noteren zijn bv. niet verplicht om kwartaalcijfers mee te delen.

De Wikifin-tip

  • Als je aandelen van een onderneming koopt, moet je kijken op welke markt de onderneming precies noteert en welke consequenties dat heeft.