De koersevolutie hangt af van veel factoren

De prijs van een aandeel hangt af van de wet van vraag en aanbod.

De waarde verandert constant

De waarde van een aandeel verandert permanent. Beleggers geven voortdurend orders om een aandeel tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Zij baseren die orders op een brede waaier informatie.

Hierdoor schommelen de koersen in de loop van de dag voortdurend. Pas aan het einde van de beursdag wordt de balans opgemaakt. De prijs aan het einde van de dag heet de slotkoers. Het aandeel is dan met een bepaald percentage gestegen of gedaald ten opzichte van de slotkoers van de dag voordien.

De informatie die de beleggers ertoe aanzet aan- of verkooporders door te geven, kan zowel van het betrokken bedrijf zelf komen als van buitenaf (bv. schommelingen van grondstofprijzen of geopolitieke gebeurtenissen).

Honderden elementen bepalen mee omzet- en groeiverwachtingen 

Hoe positioneert een onderneming zich tegenover de concurrentie? Bewerkt het nieuwe markten? Heeft het nieuwe producten in de pijplijn? Hoe gaat het om met kostenbeheersing? Het is maar een kleine greep uit alle vragen die je kan proberen te beantwoorden aan de hand van de informatie die de onderneming zelf vrijgeeft via persberichten, interviews, reclame, ...

Een voorbeeld van koersgevoelige informatie van een onderneming is een persbericht over de omzet- en groeiverwachting voor de rest van het jaar, of over de aankondiging van een overname.

Externe invloeden

Maar ook informatie van andere partijen over de onderneming kan een invloed hebben op de koers: rapporten van analisten die de onderneming zelf of de sector van de onderneming volgen, opinieartikels van specialisten, gespecialiseerde blogs, scoops in de media, ...

Daarnaast hebben bredere externe elementen een invloed op de koersevolutie. De aanslagen van 11 september 2001 veranderden bv. drastisch de vooruitzichten voor alle bedrijven. Maar ook de evolutie van de intrestvoeten, een crisis in een welbepaald land of geopolitieke spanningen, bv. in regio’s die veel olie produceren, kunnen een invloed hebben. 

De Wikifin-tips

  • Besef dat honderden interne en externe elementen de koers van een aandeel beïnvloeden.
  • Informeer je zo breed mogelijk over al die elementen, maar laat je ook niet vangen door de waan van de dag.
  • Bekijk de waarde van een aandeel altijd op een voldoende lange termijn.