De fiscaliteit van Tak 21 verzekeringen

De voorwaarden om de stortingen voor jouw verzekering fiscaal in te brengen

Je krijgt fiscale voordelen als je jouw tak 21-verzekering gebruikt om voor jouw pensioen te sparen (de zogenaamde derde pijler) of voor het langetermijnsparen. Vraag aan jouw verzekeraar of jouw tak 21-verzekering aan de voorwaarden voor pensioensparen of langetermijnsparen voldoet. Voor de belastingen is er geen onderscheid tussen 'Universal Life'-verzekeringen en klassieke levensverzekeringen.

Je kan de gestorte bedragen op jouw belastingaangifte vermelden:

  • voor pensioensparen: sinds 2018 (aanslagjaar 2019) heb je de keuze tussen een jaarlijks maximum gespaard bedrag van: 
    • 960 euro met een fiscaal voordeel van 30 % (d.i. 288 euro);
    • 1.230 euro met een fiscaal voordeel van 25 % (d.i. 307,5 euro). Als je voor deze optie kiest, moet je dat elk jaar opnieuw uitdrukkelijk aan jouw bank/verzekeraar laten weten;
  • langetermijnsparen: Het maximum spaarbedrag dat je per jaar fiscaal kan inbrengen is afhankelijk van jouw inkomen, met als absoluut maximum 2.310 euro (voor het aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018). Het langetermijnsparen levert een belastingvoordeel op van 30 % van de gestorte premies of 693 euro per persoon voor wie het maximumbedrag fiscaal kan inbrengen. Op jouw belastingaangifte moet je het gespaarde bedrag invullen onder code 1353 of 2353. Het belastingvoordeel uit het langetermijnsparen via een tak 21-verzekering zal meestal beperkt zijn indien je een hypothecair krediet hebt lopen of een schuldsaldoverzekering daarop hebt genomen. Informeer bij jouw verzekeraar welk gedeelte van jouw stortingen voor tak 21 je kan inbrengen.

Je vindt meer gedetailleerde informatie over de fiscale voordelen van levensverzekeringen op de website van FOD Financiën.

Hoe wordt de uitbetaling van jouw tak 21-verzekering belast?

  • Hebben jouw premies je fiscale voordelen opgeleverd als pensioensparen of langetermijnsparen, dan wordt jouw kapitaal op jouw 60ste belast.
  • Als je voor de stortingen voor jouw verzekering geen fiscaal voordeel hebt gekregen, dan worden enkel de intresten (het rendement) belast.

Belasting op het kapitaal van jouw tak 21-levensverzekering

Als je jouw premies voor jouw tak 21-verzekering op jouw aangifte hebt vermeld als pensioensparen of als langetermijnsparen, zal je op het einde van de rit belast worden op wat je gespaard hebt.

Voor pensioensparen word je op jouw 60ste verjaardag 8 % belast. Voor langetermijnsparen zal je op jouw 60ste verjaardag 10 % belastingen moeten betalen op jouw premies en de gewaarborgde intresten daarop. Jouw verzekeraar zal die belasting, die anticipatieve heffing heet, inhouden.

Let op: als je één maal een storting hebt vermeld op jouw belastingaangifte, zal je op jouw 60ste altijd belast worden op de volledige opbrengst van het contract. Als je de fiscale aftrek niet wil gebruiken, moet je dat bij het begin van het contract melden aan de verzekeraar. Anders word je misschien ongewild belast.

Belasting op de intresten uit jouw tak 21-verzekering

Heb je de stortingen voor jouw tak 21-verzekering niet op jouw aangifte vermeld als pensioensparen of langetermijnsparen? En vraag je tijdens de eerste 8 jaar van jouw verzekeringscontract jouw geld terug? Dan betaal je 30 % roerende voorheffing op de intresten. Daarvoor worden de intresten verondersteld 4,75 % per jaar te bedragen op de premies, ook als je minder of meer dan 4,75 % intrest krijgt.

Er is echter geen roerende voorheffing verschuldigd als jouw contract al langer dan 8 jaar loopt of als jouw levensverzekering een overlijdensdekking  heeft van 130 % van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is dan wel dat je zelf de begunstigde bent van het levensverzekeringscontract op eindvervaldag. Je moet ook de verzekerde persoon zijn voor de overlijdensdekking.

De Wikifintips

  • Als je ook maar één enkele storting voor een tak 21-verzekering hebt vermeld op jouw belastingaangifte om het fiscaal voordeel te krijgen, dan zal je op jouw 60ste belasting betalen op het volledig bedrag dat je gespaard hebt. Als je een tak 21-verzekeringscontract sluit, doe je er dus best aan ofwel alle stortingen voor dat contract te gebruiken voor het fiscale voordeel, ofwel geen enkele. Anders zal je op jouw 60ste belast worden op stortingen die je niet gebruikt hebt voor de belastingvermindering.
  • Als je de stortingen hebt vermeld op jouw belastingaangifte en je vraagt jouw tak 21-verzekering op vóór de einddatum of vóór jouw 60ste verjaardag, betaal je heel wat extra kosten en/of belastingen. Probeer dit te vermijden.