De fiscaliteit van Tak 21-spaarverzekeringen

De voorwaarden om de stortingen voor jouw verzekering fiscaal in te brengen

Je krijgt fiscale voordelen als je jouw tak 21-verzekering gebruikt om voor jouw pensioen te sparen (de zogenaamde derde pijler) of voor het langetermijnsparen. Vraag aan jouw verzekeraar of jouw tak 21-verzekering aan de voorwaarden voor pensioensparen of langetermijnsparen voldoet. Voor de belastingen is er geen onderscheid tussen 'Universal Life'-verzekeringen en klassieke spaarverzekeringen.

Je kan de gestorte bedragen op jouw belastingaangifte vermelden:

  • voor pensioensparen: zie hier;
  • langetermijnsparen: zie hier.

Je vindt meer gedetailleerde informatie over de fiscale voordelen van levensverzekeringen op de website van FOD Financiën.

Hoe wordt de uitbetaling van jouw tak 21-spaarverzekering belast?

  • Hebben jouw premies je fiscale voordelen opgeleverd als pensioensparen of langetermijnsparen, dan wordt jouw kapitaal op jouw 60ste belast.
  • Als je voor de stortingen voor jouw verzekering geen fiscaal voordeel hebt gekregen, dan worden enkel de intresten (het rendement) belast.

Belasting op het kapitaal van jouw tak 21-spaarverzekering

Als je jouw premies voor jouw tak 21-spaarverzekering op jouw aangifte hebt vermeld als pensioensparen of als langetermijnsparen, zal je op het einde van de rit belast worden op wat je gespaard hebt.

Voor langetermijnsparen bedraagt deze belasting 10 % op het gespaarde kapitaal en wordt op jouw 60ste verjaardag geïnd.

Voor pensioensparen bedraagt deze belasting 8 % en wordt, in beginsel, op jouw 60ste verjaardag door de fiscus geïnd bij jouw bank of verzekeraar. Het tarief van 8 % wordt niet berekend op het kapitaal dat je werkelijk bij elkaar spaarde, maar op een fictief kapitaal. Hoe groot dat is, hangt opnieuw af van de formule die je koos. Vraag het aan jouw verzekeraar of bank.

De regering heeft beslist om voorafnames te doen op die eindbelasting: vanaf 2015 tot en met 2019 (vijf jaar dus), zal telkens 1 % worden geïnd op het fictief kapitaal dat je op 31 december 2014 gespaard had. Je zal door jouw bank of verzekeraar op de hoogte worden gebracht van deze voorafnames.

Op jouw 60ste verjaardag, zullen de al betaalde bedragen worden afgetrokken van de 8 % eindbelasting.

Let op: als je één maal een storting hebt vermeld op jouw belastingaangifte, zal je op jouw 60ste altijd belast worden op de volledige opbrengst van het contract. Als je de fiscale aftrek niet wil gebruiken, moet je dat bij het begin van het contract melden aan de verzekeraar. Anders word je misschien ongewild belast.

Belasting op de intresten uit jouw tak 21-spaarverzekering

Heb je de stortingen voor jouw tak 21-spaarverzekering niet op jouw aangifte vermeld als pensioensparen of langetermijnsparen? En vraag je tijdens de eerste 8 jaar van jouw verzekeringscontract jouw geld terug? Dan betaal je 30 % roerende voorheffing op de intresten. Daarvoor worden de intresten verondersteld 4,75 % per jaar te bedragen op de premies, ook als je minder dan 4,75 % intrest krijgt.

Er is echter geen roerende voorheffing verschuldigd als jouw contract al langer dan 8 jaar loopt of als jouw levensverzekering een overlijdensdekking heeft van 130 % van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is dan wel dat je zelf de begunstigde bent van het levensverzekeringscontract op eindvervaldag. Je moet ook de verzekerde persoon zijn voor de overlijdensdekking.

De Wikifin-tips

  • Als je ook maar één enkele storting voor een tak 21-spaarverzekering hebt vermeld op jouw belastingaangifte om het fiscaal voordeel te krijgen, dan zal je op jouw 60ste belasting betalen op het volledig bedrag dat je gespaard hebt. Als je een tak 21-spaarverzekeringscontract sluit, doet je er dus best aan ofwel alle stortingen voor dat contract te gebruiken voor het fiscale voordeel, ofwel geen enkele. Anders zal je op jouw 60ste belast worden op stortingen die je niet gebruikt hebt voor de belastingvermindering.
  • Als je de stortingen hebt vermeld op jouw belastingaangifte en je vraagt jouw tak 21-verzekering op vóór de einddatum of vóór jouw 60ste verjaardag, betaal je heel wat extra kosten en/of belastingen. Probeer dit te vermijden.