De fiscaliteit van Tak 21 verzekeringen

De voorwaarden om de stortingen voor uw verzekering fiscaal in te brengen

U krijgt fiscale voordelen als u uw tak 21-verzekering gebruikt om voor uw pensioen te sparen (de zogenaamde derde pijler). Vraag aan uw verzekeraar of uw tak 21-verzekering aan de voorwaarden voor pensioensparen of langetermijnsparen voldoet. Voor de belastingen is er geen onderscheid tussen "Universal Life"-verzekeringen en klassieke levensverzekeringen.

U kan de gestorte bedragen op uw belastingsaangifte vermelden:

  • voor pensioensparen: u vult maximaal 940 euro (voor het belastbaar tijdperk 2017) in;
  • langetermijnsparen: die vindt u terug in Vak VIII, E. van uw belastingsaangifte. Het maximumbedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van uw beroepsinkomen en is maximaal 2 260 euro voor het belastbaar tijdperk 20172. Het belastingsvoordeel uit het langetermijnsparen via een tak 21-verzekering zal meestal beperkt zijn indien u een hypothecair krediet hebt lopen of een schuldsaldoverzekering daarop hebt genomen. Informeer bij uw verzekeraar welk gedeelte van uw stortingen voor tak 21 u kan inbrengen.

U vindt meer gedetailleerde informatie over de fiscale voordelen van levensverzekeringen op deze website.

Hoe wordt de uitbetaling van uw tak 21-verzekering belast?

  • Hebben uw premies u fiscale voordelen opgeleverd als pensioensparen of langetermijnsparen, dan wordt uw kapitaal op uw 60ste belast.
  • Als u voor de stortingen voor uw verzekering geen fiscaal voordeel hebt gekregen, dan worden enkel de intresten (het rendement) belast.

Belasting op het kapitaal van uw tak 21-levensverzekering

Als u uw premies voor uw tak 21-verzekering op uw aangifte hebt vermeld als pensioensparen of als langetermijnsparen, zal u op het einde van de rit belast worden op wat u gespaard hebt.

Voor pensioensparen wordt u op uw 60ste verjaardag 8% belast. Voor langetermijnsparen zal u op uw 60ste verjaardag 10% belastingen moeten betalen op uw premies en de gewaarborgde intresten daarop. Uw verzekeraar zal die belasting, die anticipatieve heffing heet, inhouden.

Let op: als u één maal een storting hebt vermeld op uw belastingsaangifte, zal u op uw 60ste altijd belast worden op de volledige opbrengst van het contract. Als u de fiscale aftrek niet wil gebruiken, moet u dat bij het begin van het contract melden aan de verzekeraar. Anders wordt u misschien ongewild belast.

Belasting op de intresten uit uw tak 21-verzekering

Hebt u de stortingen voor uw tak 21-verzekering niet op uw aangifte vermeld als pensioensparen of langetermijnsparen? En vraagt u tijdens de eerste 8 jaar van uw verzekeringscontract uw geld terug? Dan betaalt u 30% roerende voorheffing op de intresten. Daarvoor worden de intresten verondersteld 4,75% per jaar te bedragen op de premies, ook als u minder of meer dan 4,75% intrest krijgt.

Er is echter geen roerende voorheffing verschuldigd als uw contract al langer dan 8 jaar loopt of als uw levensverzekering een overlijdensdekking  heeft van 130% van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is dan wel dat u zelf de begunstigde bent van het levensverzekeringscontract op eindvervaldag. U moet ook de verzekerde persoon zijn voor de overlijdensdekking.

De Wikifintips

  • Als u ook maar één enkele storting voor een tak 21-verzekering hebt vermeld op uw belastingaangifte om het fiscaal voordeel te krijgen, dan zal u op uw 60ste belasting betalen op het volledig bedrag dat u gespaard hebt. Als u een tak 21-verzekeringscontract sluit, doet u er dus best aan ofwel alle stortingen voor dat contract te gebruiken voor het fiscale voordeel, ofwel geen enkele. Anders zal u op uw 60ste belast worden op stortingen die u niet gebruikt hebt voor de belastingsvermindering.
  • Als u de stortingen hebt vermeld op uw belastingaangifte en u vraagt uw tak 21-verzekering op vóór de einddatum of vóór uw 60ste verjaardag, betaalt u heel wat extra kosten en/of belastingen. Probeer dit te vermijden.