De fiscaliteit van Tak 21 verzekeringen

De voorwaarden om de stortingen voor uw verzekering fiscaal in te brengen

U krijgt fiscale voordelen als u uw tak 21-verzekering gebruikt om voor uw pensioen te sparen (de zogenaamde derde pijler). Vraag aan uw verzekeraar of uw tak 21-verzekering aan de voorwaarden voor pensioensparen of langetermijnsparen voldoet. Voor de belastingen is er geen onderscheid tussen "Universal Life"-verzekeringen en klassieke levensverzekeringen.

U kan de gestorte bedragen op uw belastingaangifte vermelden:

  • voor pensioensparen: u vult maximaal 960 euro (voor het belastbaar tijdperk 2018) in;
  • langetermijnsparen: die vindt u terug in Vak VIII, E. van uw belastingaangifte. Het maximumbedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van uw beroepsinkomen en is maximaal 2.310 euro voor het belastbaar tijdperk 2018. Het belastingvoordeel uit het langetermijnsparen via een tak 21-verzekering zal meestal beperkt zijn indien u een hypothecair krediet hebt lopen of een schuldsaldoverzekering daarop hebt genomen. Informeer bij uw verzekeraar welk gedeelte van uw stortingen voor tak 21 u kan inbrengen.

U vindt meer gedetailleerde informatie over de fiscale voordelen van levensverzekeringen op deze website.

Hoe wordt de uitbetaling van uw tak 21-verzekering belast?

  • Hebben uw premies u fiscale voordelen opgeleverd als pensioensparen of langetermijnsparen, dan wordt uw kapitaal op uw 60ste belast.
  • Als u voor de stortingen voor uw verzekering geen fiscaal voordeel hebt gekregen, dan worden enkel de intresten (het rendement) belast.

Belasting op het kapitaal van uw tak 21-levensverzekering

Als u uw premies voor uw tak 21-verzekering op uw aangifte hebt vermeld als pensioensparen of als langetermijnsparen, zal u op het einde van de rit belast worden op wat u gespaard hebt.

Voor pensioensparen wordt u op uw 60ste verjaardag 8% belast. Voor langetermijnsparen zal u op uw 60ste verjaardag 10% belastingen moeten betalen op uw premies en de gewaarborgde intresten daarop. Uw verzekeraar zal die belasting, die anticipatieve heffing heet, inhouden.

Let op: als u één maal een storting hebt vermeld op uw belastingaangifte, zal u op uw 60ste altijd belast worden op de volledige opbrengst van het contract. Als u de fiscale aftrek niet wil gebruiken, moet u dat bij het begin van het contract melden aan de verzekeraar. Anders wordt u misschien ongewild belast.

Belasting op de intresten uit uw tak 21-verzekering

Hebt u de stortingen voor uw tak 21-verzekering niet op uw aangifte vermeld als pensioensparen of langetermijnsparen? En vraagt u tijdens de eerste 8 jaar van uw verzekeringscontract uw geld terug? Dan betaalt u 30% roerende voorheffing op de intresten. Daarvoor worden de intresten verondersteld 4,75% per jaar te bedragen op de premies, ook als u minder of meer dan 4,75% intrest krijgt.

Er is echter geen roerende voorheffing verschuldigd als uw contract al langer dan 8 jaar loopt of als uw levensverzekering een overlijdensdekking  heeft van 130% van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is dan wel dat u zelf de begunstigde bent van het levensverzekeringscontract op eindvervaldag. U moet ook de verzekerde persoon zijn voor de overlijdensdekking.

De Wikifintips

  • Als u ook maar één enkele storting voor een tak 21-verzekering hebt vermeld op uw belastingaangifte om het fiscaal voordeel te krijgen, dan zal u op uw 60ste belasting betalen op het volledig bedrag dat u gespaard hebt. Als u een tak 21-verzekeringscontract sluit, doet u er dus best aan ofwel alle stortingen voor dat contract te gebruiken voor het fiscale voordeel, ofwel geen enkele. Anders zal u op uw 60ste belast worden op stortingen die u niet gebruikt hebt voor de belastingvermindering.
  • Als u de stortingen hebt vermeld op uw belastingaangifte en u vraagt uw tak 21-verzekering op vóór de einddatum of vóór uw 60ste verjaardag, betaalt u heel wat extra kosten en/of belastingen. Probeer dit te vermijden.