Op zoek naar een ethische en tegelijk fiscaal interessante belegging?

Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 moet de indexering van een aantal fiscale uitgaven nog worden bepaald in het kader van de programmawet Begrotingsopmaak 2021. De bedragen voor inkomstenjaar 2020 zullen vermoedelijk lager zijn dan vermeld op deze pagina. Deze pagina wordt aangepast wanneer de programmawet gestemd is.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/programmawet

Wil je graag op een ethisch verantwoorde manier beleggen? Waarom dan geen aandelen kopen van een coöperatieve vennootschap die investeert in ontwikkelingslanden? Je geld dient dan om in die landen leningen te geven aan kleine ondernemers (microkredieten) of om tewerkstellingsprojecten te financieren. Deze fondsen steunen duurzaam ondernemen maar mikken ook op een correct rendement.

Bovendien geniet je 5 % belastingvermindering op het bedrag dat je investeert maar opgelet, enkel als je belegt in aandelen van een erkend beleggingsfonds

Je kan je belegging inbrengen in je belastingaangifte als je:

  • per jaar minstens 1 (deel van een) aandeel van het fonds koopt;
  • de aandelen ten minste vijf jaar bijhoudt.

Net als bij giften, gaat het hier om een belastingvermindering: per 100 euro die je belegt in aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds, betaal je 5 euro minder belastingen. Op je belastingaangifte vermeld je het bedrag van je belastingvermindering in vak X van rubriek N. Merk op dat je dit belastingvoordeel enkel geniet voor het jaar waarin je de aandelen hebt gekocht.

Per jaar kan je een belastingvermindering krijgen van maximum 320 euro. Daarvoor moet je een bedrag beleggen van 6.400 euro.

Erkende ontwikkelingsfondsen streven een correct rendement na en keren dus meestal een dividend uit aan hun aandeelhouders.

Sinds 2020 geldt de algemene regel voor roerende voorheffing ook voor dividenden van coöperatieve vennootschappen. Dit betekent dat je de dividenden die je gekregen hebt, mag vermelden op je belastingaangifte om de roerende voorheffing die je erop betaald hebt terug te krijgen. Let wel, je kan per jaar maximum 640 euro aan roerende voorheffing recupereren op dividenden van allerlei vennootschappen, zoals beursgenoteerde vennootschappen of familiale vennootschappen.

Je kan dit soort aandelen niet verkopen met winst: als je je investering terug wil, zal het ontwikkelingsfonds je de som terugbetalen die je belegd hebt. Deze beleggingen zijn niet erg liquide: soms kan je je inleg enkel tijdens de eerste zes maanden van het jaar en/of na instemming van de bestuurders terugbetaald krijgen. Wil je hier meer over weten, lees dan het prospectus van het ontwikkelingsfonds dat is goedgekeurd door de FSMA. Dat is de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Let op

Het gaat om een belegging in aandelen. Het is dus niet zeker dat je een dividend zal krijgen. Ook de waarde van het aandeel kan dalen, zelfs tot nul.

Kortom, als je al een evenwichtige portefeuille hebt, kan een erkend ontwikkelingsfonds een ethisch en duurzaam beleggingsalternatief in een fiscale geschenkverpakking zijn.