Beleggen in ontwikkelingsfondsen

Als u duurzaam investeren belangrijk vindt, kan u beleggen in aandelen van een coöperatieve vennootschap die geld investeert in ontwikkelingslanden. Uw geld dient om in die landen leningen te geven aan kleine ondernemers (micro-kredieten) of om er tewerkstellingsprojecten te financieren. Deze fondsen steunen duurzaam ondernemen, maar mikken ook op een correct rendement. 

U krijgt enkel een belastingvoordeel als u belegt in aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds. Daar zijn er voor het ogenblik vier van: CVSO Incofincvba Alterfin, Oikocredit België en BRS Microfinance Coop.

Ontwikkelingsfonds

Een belegging kan fiscaal worden ingebracht als u

  • per jaar minstens 380 euro stort;
  • de aandelen minstens vijf jaar bijhoudt.

Zoals bij giften gaat het om een belastingvermindering: per 100 euro die u belegt in aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds, betaalt u 5 euro minder belastingen. Op uw belastingaangifte vermeldt u het bedrag van de belastingvermindering in Vak X, rubriek N.

U kan wel maximaal 320 euro per jaar in mindering brengen; dat komt overeen met een investering van 6 400 euro.

De erkende ontwikkelingsfondsen mikken op een correct rendement en betalen dan ook meestal een dividend uit aan hun aandeelhouders. Die dividenden zijn tot een maximumbedrag van 190 euro per jaar vrij van roerende voorheffing (vanaf 2017 is dat 30%).

U kan dit soort aandelen niet verkopen met winst: wanneer u uw investering terug wil, zal het ontwikkelingsfonds u het bedrag van uw storting terugbetalen. Soms kan u alleen in de eerste zes maanden van het jaar en/of na instemming van de bestuurders de terugbetaling krijgen, zie daarvoor het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Let op: het gaat om een belegging in aandelen. Het is dus niet zeker dat u een dividend zal ontvangen; en de waarde van de aandelen kan dalen, zelfs tot nul.

Bent u er zich van bewust dat u met deze belegging niet rijk zal worden, dan kan dit voor u een duurzaam beleggingsalternatief in fiscale geschenkverpakking vormen.