Slapende rekeningen en tegoeden

Misschien was je vergeten dat je ooit een rekening of spaarboekje had bij een bepaalde bank. Of je hebt er een geërfd zonder het te weten. Als je gedurende 5 jaar geen verrichtingen uitvoerde via jouw rekening en geen contact had met jouw bank, dan wordt jouw rekening slapend. Onder 'slapende tegoeden' verstaan we ook bv. effectenrekeningen, kluizen of levensverzekeringen waarbij jij degene bent die recht heeft op de uitbetaling ervan.

Hoe weet je of je slapende tegoeden hebt?

Wanneer banken en financiële instellingen slapende rekeningen hebben, moeten ze proberen om de titularis van die rekeningen te contacteren. Wettelijk zijn ze verplicht om een reeks stappen te volgen. Eerst sturen ze een brief naar het laatst gekende adres. Komt daarop geen antwoord, dan mag jouw bank bij het Rijksregister en de Kruispuntbank raadplegen. Op basis van de gegevens vermeld in deze databanken stuurt de bank een aangetekende brief. Wanneer ook op die aangetekende brief geen reactie komt, moet de bank het geld van de slapende rekeningen bezorgen aan de overheidsdienst Slapende Rekeningen, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Er bestaan uitzonderingen op deze procedure. Soms mogen de banken of de financiële instellingen het geld van de slapende rekeningen zonder voorafgaande opzoeking storten aan de dienst Slapende Rekeningen. Dat kan:

  • als het over minder dan 60 euro gaat. De banken storten dat geld dan anoniem aan de dienst Slapende Rekeningen. Je kan dat geld achteraf nooit meer recupereren;
  • als de kosten die de bank of financiële instelling moet maken om je op te sporen, meer dan 10% bedragen van het geld dat op de slapende rekeningen staat.

Meer informatie over deze procedure vindt u op de website van de Dienst voor Slapende Tegoeden.

Wat moet ik doen als ik slapende tegoeden heb?

Denk je dat er misschien slapende rekeningen van jou zijn overgedragen aan de Dienst voor Slapende Rekeningen? Dan kan je dit zelf controleren op 2 verschillende manieren:

  • je kan een schriftelijke aanvraag doen door dit formulier in te vullen, af te printen en op te sturen. Je stuurt ook een fotokopie van de voor- en achterkant van jouw identiteitskaart mee;
  • je kan via deze website zelf in het Register van de Slapende Tegoeden zoeken. Je hebt hiervoor jouw elektronische identiteitskaart nodig, in combinatie met een kaartlezer.

Als er inderdaad rekeningen op jouw naam staan, dan kan je het geld opeisen dat erop staat. Let wel: soms vraagt de Dienst Slapende Tegoeden nog bijkomende documenten, bv. in het geval van een erfenis. Je moet dan kunnen bewijzen dat je de rechtmatige erfgenaam bent van de slapende tegoeden die je opvraagt.

De overheid houdt jouw slapende rekeningen 30 jaar voor jou bij. Als er tijdens die 30 jaar niemand komt opdagen om dat geld op te vragen, gaat het naar de overheid.

De Wikifin-tips

  • Je krijgt enkel toegang tot het Register Slapende Tegoeden als je je kan identificeren. Je kan dit online met jouw elektronische identiteitskaart in combinatie met een token of kaartlezer. Anders moet je een aanvraagformulier opsturen met daarbij een fotokopie van de voor- en achterkant van jouw identiteitskaart.
  • Vermijd dat jouw rekeningen slapende rekeningen worden. Hou een overzicht bij van alle rekeningen die op jouw naam staan en hou jouw banken op de hoogte van eventuele adreswijzigingen.