Wat moet je doen na een ongeval?

We geven je graag enkele tips die kunnen helpen om na een ongeval correct te reageren.

Help in de eerste plaats de gewonden

Schakel eerst de alarmlichten aan en trek een fluovestje aan. Controleer dan of er gewonden zijn. Is dat het geval, verplaats hen niet en verwittig meteen de hulpdiensten via het nummer 112 (algemeen noodnummer). Beschrijf kort de situatie en geef de precieze plaats van het ongeval door. Een team van hulpverleners wordt ter plaatse gestuurd. Ook de politie wordt verwittigd. Je kan daarna jouw gevarendriehoek plaatsen (30 meter vóór het ongeval op een gewone weg en 100 meter vóór het ongeval op een snelweg).

Zorg voor een vrije verkeerscirculatie

Vielen er bij het ongeval geen gewonden? Kunnen de wagens worden verplaatst om het verkeer door te laten? Idealiter teken je de plaats van de betrokken voertuigen (volg de contouren van de wielen) met krijt op de weg af vóór ze worden verplaatst. Vrees je dat de andere bestuurders geen juiste versie van de feiten zullen geven en dat geen enkele getuige uw versie kan bevestigen, verwittig dan de politie vóór de voertuigen worden verplaatst.

Aanrijdingformulier

Voor jouw verzekeraar is het aanrijdingformulier erg belangrijk om de omstandigheden van het ongeval te begrijpen. Hij baseert zich op dat document om te beslissen wie aansprakelijk is voor het ongeval en om de uitbetaling van schadevergoedingen te versnellen. Waren bij het ongeval meer dan 2 voertuigen betrokken, vul dan een aanrijdingformulier in met elk van de andere bestuurders.

Een minnelijke schikking?

Stellen de andere betrokken chauffeurs een regeling voor om te voorkomen dat uw franchise wordt ingeroepen, terwijl de schade slechts enkele tientallen euro’s bedraagt (bv. een kras op een spiegel)? Vul  niettemin een aanrijdingformulier in. Wordt de regeling niet door de andere bestuurder gerespecteerd, dan kan je het aanrijdingformulier naar jouw verzekeraar sturen.

Verzamel bewijzen

Probeer een schriftelijke verklaring van eventuele getuigen te noteren. Neem foto’s van de voertuigen, van de plaats van het ongeval en van de verkeersborden. Die kan je bij het aanrijdingformulier voegen. Slaat een bestuurder die bij het ongeval betrokken was op de vlucht, noteer dan zijn nummerplaat en probeer de gegevens van eventuele getuigen te noteren. Je kan daarna klacht indienen bij de politie.

Wagen onbestuurbaar na het ongeval

Vulde je een aanrijdingformulier in en kan jouw wagen niet meer rijden, dan moet je die laten takelen. Als je een verzekering ‘bijstand voertuigen’ hebt, vergoedt die de noodzakelijke herstellingen door de bijstandsverlener om opnieuw met jouw wagen te kunnen rijden, of de sleepkosten als jouw wagen moet worden getakeld. Als dat in jouw contract voorzien is, kan je gebruik maken van een vervangwagen.

Contacteer zo snel mogelijk jouw verzekeraar

Stuur het aanrijdingformulier zo snel mogelijk door naar jouw verzekeraar. Het zou kunnen dat je dit binnen een bepaalde termijn moet doen. Controleer dit in jouw contract. Als je het formulier te laat opstuurt en de verzekeraar kan bewijzen dat hij daardoor schade heeft gelden, kan de tussenkomst door jouw verzekeraar beperkt worden.
De verzekeraar zal een dossier opmaken en een expert zal een schatting maken van de kosten van de noodzakelijke herstellingen aan jouw wagen. Vergeet niet om, als dat nodig is, ook jouw andere verzekeraars te verwittigen (rechtsbijstand, hospitalisatieverzekering,…).

De Wikifin-tips

  • Verleen altijd hulp aan eventuele gewonden en bel, indien nodig, het noodnummer 112. Dat is een wettelijke verplichting!
  • Trek zeker een fluovestje aan en plaats jouw gevarendriehoek minimaal 30 meter vóór de plaats van het ongeval.
  • Wil je na een ongeval de voertuigen verplaatsen, geef dan met krijt aan waar ze zich precies bevonden.
  • Vul het aanrijdingformulier nauwkeurig in. Uw verzekeraar zal zich op dat formulier baseren om de aansprakelijkheid voor het ongeval vast te stellen.
  • Stuur het aanrijdingformulier zo snel mogelijk naar jouw verzekeraar: in ieder geval binnen de termijn die in jouw verzekeringscontract staat.