Tips om je erfenis goed te regelen

Een erfenis is vaak een gevoelige en complexe zaak.
Onze tien tips en tien te vermijden fouten helpen je verder op weg.

Tien tips

 • Durf met je familie over geld te praten vóór je daartoe verplicht wordt.
 • Maak een overzicht van je hebben en houden.
 • Evalueer regelmatig je situatie.
 • Sluit een schuldsaldoverzekering af zodat je erfgenamen niet moeten opdraaien voor je lening.
 • Check je huwelijkscontract.
 • Hou er rekening mee dat je feitelijk samenwonende partner niet automatisch van je erft.
 • Stel een testament op zodat je laatste wil gerespecteerd wordt.
 • Overweeg een schenking om je toekomstige erfgenamen een financieel steuntje in de rug te geven.
 • Zorg ervoor dat je levensverzekering overeenkomt met je wensen.
 • Raadpleeg een notaris, advocaat, … en Wikifin.be om een antwoord te krijgen op je vragen over je erfenis. Gebruik hiervoor de Erfenissimulator om een beter beeld te krijgen op je successie.

Tien te vermijden fouten

 • Je niet bekommeren om je erfenis.
 • Je erfenis niet voorbereiden met je naasten.
 • Je toekomstige erfgenamen geen enkele aanwijzing geven over de samenstelling van je vermogen.
 • De gevolgen van een schenking onderschatten.
 • Je wensen in verband met de verdeling van je hebben en houden neerschrijven zonder te controleren of die verdeling rechtsgeldig is.
 • Je goederen zomaar verdelen, zonder uitleg aan je naasten.
 • Al je goederen aan verenigingen of derden schenken ten koste van je wettelijke erfgenamen.
 • Wikifin.be niet raadplegen, waar je een antwoord vindt op al je vragen over je erfenis.
 • De successierechten onderschatten.
 • Bij de aangifte van je nalatenschap door je erfgenamen: de waarde van je hebben en houden onderschatten.