Checklist "Verkeersongeval"

Checklist: 
Wees voorbereid
Denk nooit: "Dit overkomt me niet". Immers, jaarlijks veroorzaken 7 op 100 chauffeurs een verkeersongeluk. Het kan dus iedereen overkomen en daarom bent u maar best voorbereid.
Zorg dat u steeds het volgende in de wagen liggen hebt:
 • een Europees aanrijdingformulier. Dit is verplicht. U kan de vakken 6,7 en 8 al op voorhand invullen en zo tijd sparen op het ogenblik van het ongeval.
 • een fluorescerende vest (ook verplicht);
 • een brandblusapparaat (eveneens verplicht);
 • een kit "eerste hulp bij ongevallen";
 • een balpen en papier;
 • een fototoestel of gsm toestel met fotofunctie;
 • een krijtje om de contouren van de wagens te tekenen.
Weet hoe het aanrijdingformulier eruit ziet, zodat u er uw weg niet moet in zoeken onder de stress van een ongeluk. Maak u hier vertrouwd met het aanrijdingformulier.
Help in de eerste plaats de gewonden
Zorg eerst voor uw eigen veiligheid. Als u zelf gewond raakt, kan u niemand helpen. Verwittig meteen de hulpdiensten via het nummer 112 (algemeen noodnummer) als er gewonden zijn. Beschrijf kort de situatie en geef de precieze plaats van het ongeval door. Zet uw knipperlichten aan, trek uw fluovestje aan en plaats uw gevarendriehoek (30 meter vóór het ongeval op een gewone weg en 100 meter vóór het ongeval op een snelweg). 
Verzamel bewijzen
 • Slaat een bestuurder die bij het ongeval betrokken was op de vlucht, noteer dan zijn nummerplaat en probeer de gegevens van eventuele getuigen te noteren. 
 • Vraag altijd de contactgegevens van eventuele getuigen en tracht hun verklaring al op te (laten) schrijven.
 • Neem foto’s van de voertuigen, de plaats van het ongeval en van de verkeersborden.
 • Teken de plaats van de betrokken voertuigen met krijt op de weg af vóór ze worden verplaatst. Volg de contouren van de wielen.
Vul altijd het aanrijdingformulier in
Voor uw verzekeraar is het aanrijdingformulier erg belangrijk om de omstandigheden van het ongeval te begrijpen. Hij baseert zich op dat document om te beslissen wie aansprakelijk is voor het ongeval en om de uitbetaling van schadevergoedingen te versnellen. Als er bij het ongeval meer dan 2 voertuigen betrokken zijn, vul dan evenveel formulieren in als er voertuigen zijn waarmee u in botsing bent gekomen.
Ook wanneer u met de andere bestuurder beslist om de schade onderling te regelen, dus zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen, vult u best een aanrijdingformulier in. Als de andere bestuurder de regeling niet respecteert, dan kan u het aanrijdingformulier naar uw verzekeraar sturen.
Bent u het met de andere bestuurder niet eens over de omstandigheden van het ongeval, geef dan uw versie van de feiten in het vakje ‘Opmerkingen’ op de voorzijde en in het vakje ‘Aansprakelijkheden’ op de achterzijde. U kan er ook voor kiezen om elk uw eigen aanrijdingformulier in te vullen. De politie kan helpen bij het invullen van het aanrijdingformulier, maar komt niet altijd ter plaatse bij een ongeval: enkel als er gewonden zijn, moet de politie ter plaatse komen. 
Contacteer zo snel mogelijk uw verzekeraar
Stuur het aanrijdingformulier zo snel mogelijk door naar uw verzekeraar. Sommige verzekeringscontracten leggen een maximumtermijn vast. Opletten dus! De verzekeraar zal een dossier opmaken, een expert zal een schatting maken van de kosten en uw verzekeraar zal u een som uitkeren wanneer u daar recht op hebt. U hoeft het ontvangen bedrag niet te gebruiken om de schade aan uw auto te herstellen.