Tips om fraude en oplichting te voorkomen als je belegt

Het is je misschien ook al voorgevallen. Een persoon die je niet kent, belt je op of stuurt je een mail. Hij beweert dat je via hem je geld tegen zeer gunstige voorwaarden kunt beleggen. Vooraleer toe te happen, loop je best volgende lijst vragen en adviezen af.

Checklist: 

Weet met wie je zaken doet

Als je de persoon of onderneming die je een belegging aanbiedt, niet kent, controleer dan of die een vergunning heeft. Via de "zoek"-functie op de websites www.fsma.be (https://www.fsma.be/nl/search-page) en www.nbb.be kan je controleren of een aanbieder een vergunning heeft. Staat de aanbieder er niet in, stuur dan een e-mail naar info@fsma.be, zodat de FSMA op controle kan.

Vraag de nodige informatie over wat men je aanbiedt

Van een aanbieder van beleggingsproducten kan je ten minste de volgende informatie verwachten:

  • informatie over het product; die zal je meestal krijgen in de vorm van een infofiche, informatiebrochure of prospectus;
  • informatie over de kosten en risico’s van een product;
  • informatie over de aanbieder, zoals de naam, het land van herkomst, het vergunningsnummer bij de toezichthouder, de naam van de toezichthouder.

Ga nooit in op aandelenverkoop per telefoon of e-mail

Als je de aanbieder niet kent, hang dan direct op. Vaak zijn de verkopers erg vasthoudend. Ga niet in gesprek. Beantwoord e-mails van onbekenden niet, hoe aanlokkelijk die er ook uitzien.

Welk e-mailadres wordt gebruikt?

Betrouwbare bedrijven gebruiken zelden e-mailadressen die eindigen op "hotmail.com, gmail.com of yahoo.com”.

Beslis niet te snel!

Fraudeurs zullen vaak een goed klinkende reden hebben om je ertoe aan te zetten snel te beslissen. Gezonde beleggingskansen op lange termijn verdwijnen nochtans niet van vandaag op morgen. Ga niet over één nacht ijs, maar denk rustig na en neem geen overhaaste beslissingen. 

Weet wat de aanbieding inhoudt

Beoordeel de informatie kritisch. Als ze te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo!

Weet wat je koopt en weet waarvoor je geld wordt gebruikt. Als men ingewikkelde beleggingen wil verkopen die je niet begrijpt, wees dan op je hoede.

Betaal geen onduidelijke kosten aan onbekenden

Veel fraudeurs zullen mooie rendementen beloven, als je eerst een toetredingspremie of andere onduidelijke kosten voorschiet. Daarna kunnen ze met de noorderzon verdwijnen. Betaal nooit voorschotten!

Wees extra op uw hoede als de aanbieder zich in het buitenland bevindt of als hij vraagt geld te storten op een buitenlandse bankrekening

Controleer ook deze bedrijven met behulp van zoekmachines op internet. Je kan contact opnemen met buitenlandse toezichthouders; die plaatsen hun contactgegevens meestal op hun website. Wees ook zeer voorzichtig als je geld moet overmaken met overschrijvingen naar het buitenland of money transfers.

Wees op je hoede als de persoon of de onderneming veel privé gegevens vraagt, zoals rekeningnummer, kredietkaartgegevens, geboortedatum, etc.

Als je deze gegevens al bij het eerste contact moet opgeven, ben je best op je hoede. Stel altijd de vraag waarvoor deze gegevens nodig zijn.