Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Verhoogde belastingvermindering voor je giften in 2020: hoe geniet je van de nieuwe maatregelen?

Tot nog toe kwamen giften via een online betaalplatform, zoals PayPal, Mollie of Stripe niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Om recht te hebben op een belastingvermindering, moest de gift immers rechtstreeks aan een erkende instelling worden gestort. De wet is nu veranderd. Voortaan kan je onder bepaalde voorwaarden ook voor een online gift een belastingvermindering krijgen. Ook nieuw is dat je onder bepaalde voorwaarden kan genieten van een belastingvoordeel bij giften in natura, zoals computers en medisch materiaal, in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

Grote hand houdt kleine hand vast en houdt een hartje vast

Onder welke voorwaarden geldt de belastingvermindering?

 • Bedrag: je gift moet minimum 40 euro bedragen. Je geniet dan een belastingvermindering van 60 % van het gestorte bedrag, dus 24 euro als je 40 euro hebt gestort. Je hoeft dat bedrag trouwens niet in één keer te storten. Dat mag ook gespreid over het jaar gebeuren (bv. bij domiciliëring of doorlopende opdracht).

  Het bedrag van de giften waarvoor je een belastingvermindering vraagt, mag niet meer dan 20 % van je totale netto-inkomsten, en niet meer dan 397 850 euro bedragen (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020).

  De belastingadministratie moet in de boekhouding van de erkende instelling het brutobedrag van je gift, de door het betaalplatform aangerekende transactiekosten en het nettobedrag van je gift kunnen terugvinden.

 • Begunstigde: enkel giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Erkende instellingen zijn ofwel uitdrukkelijk in de wet vermeld, ofwel door de minister van Financiën erkend (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q2).

Ook een gift aan een buitenlandse instelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op een belastingvermindering. Voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, kan je geen belastingvermindering krijgen.

 • Soort gift: tot nu toe gaven enkel giften in geld recht op een belastingvermindering. Giften in natura kwamen niet voor een belastingvermindering in aanmerking, hoewel toch bepaalde uitzonderingen werden gemaakt (bv. voor kunstwerken). In het kader van de strijd tegen het coronavirus kunnen echter ook de volgende giften, zowel van particulieren als van bedrijven, recht geven op de belastingvermindering:
  • Sommige giften in natura, medische apparatuur of producten die nuttig zijn in de strijd tegen de COVID-19-pandemie, gedaan aan welbepaalde instellingen tussen 01.03.2020 en 30.06.2020.
  • Giften van computers tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 aan in België gevestigde scholen.

Meer info over het schenken van bepaalde goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura vind je in de circulaire van de FOD financiën.

Hoe vul je je belastingaangifte in?

Als het totaalbedrag van je giften aan een erkende instelling 40 euro bedraagt, zal zij je aan het begin van het jaar een fiscaal attest sturen. Je hoeft dat attest niet bij je aangifte te voegen, maar je moet het wel ter beschikking houden van de administratie. Heb je een gift gedaan aan een instelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, dan zullen je bijkomende documenten worden gevraagd.

Normaal gezien is het bedrag van je gift al vermeld in je aangifte op Tax-on-web of je voorstel van vereenvoudigde aangifte, maar niet altijd. Controleer dus steeds of het bedrag op je aangifte is vermeld.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder je voor een belastingvermindering in aanmerking komt: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften.

Wist je dit?

In 2017 (aanslagjaar 2018) schonken alle Belgen samen voor meer dan 263 miljoen euro aan giften die in aanmerking kwamen voor een belastingvermindering. Dit komt overeen met meer dan 900 000 belastingaangiften die aangaven een gift te hebben gedaan in de loop van 2017.