Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Wedstrijdreglement Wikifin Facebook-actie

Artikel 1 Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Wikifin Facebook-actie, die wordt georganiseerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, hierna genoemd: “de FSMA”.
 2. Deze wedstrijd richt zich tot leerkrachten van het derde tot het zesde leerjaar van het lager onderwijs of gelijkgesteld. Wanneer je als leerkracht deelneemt aan deze wedstrijd, dan word je verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen. 

Artikel 2 Deelnemingsvoorwaarden

 1. Je moet in België wonen en leerkracht zijn van een lagere school die in België is gevestigd om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.
 2. Je kan enkel met een klas uit de tweede of derde graad van het lager onderwijs deelnemen.
 3. Personeelsleden en leden van een orgaan van de FSMA mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 4. Een leerkracht kan meermaals deelnemen aan de wedstrijd, maar een klas kan slechts eenmaal deelnemen.
 5. Bloed- en aanverwanten van juryleden tot in de vierde graad (in de rechte lijn of in de zijlijn) zijn uitgesloten van deelname.
 6. Je inzending dient in het Nederlands, Frans, Duits of Engels te zijn.

Artikel 3 Identificatie

 1. Je identiteit en die van je klas en school worden bepaald op basis van de gegevens die je meedeelt.
 2. De FSMA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien je identificatie als deelnemer of het bezorgen van de prijs onmogelijk is omdat je geen, foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.
 3. Indien je valse gegevens gebruikt, word je uitgesloten van deze wedstrijd.
 4. Wanneer je aan deze wedstrijd deelneemt, aanvaard je uitdrukkelijk dat je naam, je klas en je school en het geproduceerd materiaal kunnen worden gepubliceerd, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 4 Verloop van de wedstrijd en toekenning van de prijs

 1. Deze wedstrijd loopt van 10 maart 2021 om 00.01 uur en eindigt op 26 maart 2021 om 23.59 uur.
 2. De opdracht van de wedstrijd luidt als volgt.
  • Haal het spel Just’in Budget (voor het vijfde en zesde leerjaar) en budg€tPRET (voor het derde en vierde leerjaar) uit de kast en speel het in je klas.
  • Like de Wikifin Facebook-pagina.
  • Post tussen 10 en 26 maart een foto op Facebook terwijl je het spel met je leerlingen aan het spelen bent.
  • Gebruik de #wikifin en/of tag ons @wikifin.be NL.
  • Stuur bovendien een mailtje naar info@wikifin.be met een screenshot van de foto die je op Facebook gedeeld hebt, vermeld je klas, aantal leerlingen, je naam en de naam en het adres van de school. Zo weten we wie je bent en hoeveel cadeautjes we je mogen bezorgen.

  Winnaars: uit alle Facebook-posts kiest de jury (zie verder) 150 winnende klassen uit de Nederlandstalige én Franstalige inzendingen. De winnaars worden gekozen uit de deelnemende klassen die de Wikifin Facebook-pagina geliket hebben. Op basis van creativiteit van de foto en van de tekst bij de foto op Facebook worden de winnaars gekozen.

 3. De mail met alle informatie zoals hierboven vermeld moet vóór 26 maart 2021 23.59 uur door de FSMA worden ontvangen op het e-mailadres info@wikifin.be  De deelnemers aan de wedstrijd ontvangen een bevestiging van hun deelname.
 4. Een jury van deskundigen, aangeduid door de FSMA, zal de inzendingen beoordelen. De jury bestaat uit minimaal 3 leden.
 5. De prijzen worden toegekend aan de deelnemers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van artikel 2 en waarvan de inzendingen van de jury de hoogste totaalscore krijgen voor creativiteit van de Facebook-post.
 6. De jury beslist over de toekenning van 150 prijzen.
 7. De prijs moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend. De prijs kan noch worden omgeruild noch omgewisseld in geld.
 8. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
 9. De bekendmaking van de uitslag en de uitreiking van de prijzen heeft plaats na De Week van het Geld 2021.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De FSMA is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, als gevolg van de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan deze wedstrijd en het winnen of het gebruik van de prijs.
 2. De FSMA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het versturen van prijzen. Ook indien de prijs om een andere reden buiten de wil van de FSMA niet, beschadigd of laattijdig toekomt bij de winnaar, is de FSMA daarvoor niet aansprakelijk.
 3. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd wordt gewijzigd, opgeschort of geannuleerd, wegens overmacht of redenen buiten haar wil. In geen geval is de FSMA een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.
 4. Als je deelneemt, aanvaard je dat de FSMA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het internet of door de technische dienstverleners die tussenkomen bij de transmissie van de berichten, documenten en formulieren, en de accommodatie van de websites. De FSMA kan niet aangesproken worden voor eventuele kosten die gepaard gaan met de internetverbinding die noodzakelijk is voor je deelname aan de wedstrijd.

Artikel 6 Rechten

 1. Enkel de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de inzending. 

Artikel 7 Privacy

 1. Het privacybeleid van Wikifin is toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Voor meer informatie, gelieve het privacybeleid te raadplegen.

Artikel 8 Toezicht op de wedstrijd en beslissingen

 1. De FSMA ziet toe op het correcte verloop van deze wedstrijd.
 2. Er zullen geen klachten in verband met deze wedstrijd worden aanvaard, behoudens in geval van een opzettelijke fout en op voorwaarde dat deze klachten ten laatste binnen de 30 dagen na het einde van de wedstrijd op 26 maart 2021 schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: FSMA, Wikifin, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel.
 3. Bij een geschil zal de FSMA een onherroepelijke beslissing nemen.
 4. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle rechten voorbehouden, de FSMA, januari 2021.