Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Wikifin heeft jou nodig!

Hoe kunnen we onze werking verbeteren? Wat voor materiaal heb jij nodig om je lessen financiële educatie vorm te geven?

Wij horen graag jouw mening!

Het duurt slechts 5 minuten om de enquête in te vullen en je helpt er Wikifin en andere leerkrachten mee!

Alvast bedankt!

1. Geef je les rond financiële competenties (cf. eindterm 11)?
2. In welke graad geef je les?
textarea
3. Heb je momenteel voldoende materiaal ter beschikking om je lessen rond financiële geletterdheid op een goede manier te geven?

4. Welke bronnen gebruik je om je lessen financiële geletterdheid te geven?

a. Wikifin School (lesmateriaal, video’s, online tools)
b. Handboeken financiële educatie
c. Werkboeken financiële educatie
d. Eigen materiaal
e. Materiaal van andere leerkrachten (bv. via Klascement, Facebook-groepen, ...)
f. Andere
textarea
5. Indien je geen lesmateriaal van Wikifin gebruikt, waarom niet?
textarea

6. Wikifin wil leerkrachten nog meer ondersteunen bij het maken van hun lessen financiële competenties. Waar heb jij nood aan om je lessen voor te bereiden? Waar moet Wikifin op inzetten?

a. Achtergrondinformatie voor leerkrachten rond moeilijke thema’s - teksten
b. Achtergrondinformatie voor leerkrachten rond moeilijke thema’s - videofragmenten
c. Achtergrondinformatie voor leerkrachten rond moeilijke thema’s – (online) workshops
d. Lessuggesties voor leerkrachten met tips hoe je bepaalde onderwerpen best aanpakt
e. Kant-en-klare lesbundels en werkbladen
f. Live lessen die ter plaatse of op afstand worden gegeven door een expert
g. Handboeken voor leerlingen
h. Educatieve spellen (analoog)
i. Educatieve spellen (digitaal)
j. Korte audio-/videofragmenten ter illustratie van een onderwerp
k. Lange audio-/videofragmenten als verdieping bij een onderwerp
l. Digitale leeractiviteiten waarbij leerlingen de lesinhoud kunnen inoefenen (bv. online rekentool, digitaal spel, ...)
m. Digitale leerpaden waarbij leerlingen zelfstandig (individueel of in kleine groep) verschillende leeractiviteiten doorlopen op een gestructureerde manier en hierop feedback krijgen
n. Anders, nl: ...
textarea

7. Mocht Wikifin een online platform aanbieden met digitale leerpaden, wat is voor jou belangrijk?

a. Diversificatie. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden per onderwerp. Je kan als leerkracht de moeilijkheidsgraad per leerling instellen.
b. Diversificatie. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden per onderwerp. Het systeem past zichzelf aan aan het niveau van de leerling op basis van de gegeven antwoorden.
c. Opvolging. Als leerkracht kan je de voortgang van de leerlingen volgen.
d. Opvolging. Als leerkracht kan je de voortgang en de antwoorden van de leerlingen volgen.
e. Feedback. De leerlingen krijgen na elke oefening feedback.
f. Resultaten. Als leerkracht kan je de resultaten van de leerlingen opslaan.
g. Digitaal. De leerpaden zijn volledig digitaal, je hoeft niets meer te printen.
h. Keuze. Als leerkracht kan je het leerpad samenstellen door kant-en-klare modules samen te voegen.
i. Andere, nl: ...
textarea
8. Mogen we je contacteren om dieper in te gaan op de resultaten van deze enquête? Geef zeker je e-mailadres op bij vraag 10, dan nodigen we je uit voor een (online) gesprek van maximum 30 minuten.
9. Ik ben geïnteresseerd om mee te werken aan educatief materiaal. Dit kan op verschillende manieren: nalezen van lesmateriaal, lesmateriaal ontwerpen, lesmateriaal testen in de klas, ...
textarea
processed_text

De FSMA verwerkt deze gegevens in het kader van het Wikifin-programma om met de deelnemers aan deze enquête te communiceren. De persoonsgegevens die je via dit formulier aan de FSMA bezorgt, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar Privacybeleid.

textfield