Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Een kredietopening om te bouwen of renoveren

Een arbeider legt parket

Leen je om een woning te bouwen of te verbouwen? De kredietopening volgt de evolutie van je werken. De kredietverstrekker geeft je de nodige bedragen wanneer je ze nodig hebt. Zolang het niet volledig is opgenomen, betaal je enkel intresten op het opgenomen bedrag. Het moment dat je start met terugbetalen van kapitaal wordt vastgelegd in het contract met je kredietverstrekker. Ook in dit geval wordt een gebouw als waarborg gegeven, waardoor het een hypothecair kredietcontract wordt.

Weetje

Daarnaast kan de bank je een reserveringsprovisie aanrekenen voor het ter beschikking houden van het resterende saldo.

Voordelen en nadelen

Je moet naast de huur van je huidige woning geen kapitaal afbetalen. Je betaalt enkel intresten op het kapitaal dat je al hebt opgenomen. Dat verhindert dat je voor twee huizen tegelijk zou moeten betalen.

Je kredietverstrekker bouwt meestal een tijdlimiet in voor de opname van de bouwlening. Doorgaans is dat 12 maanden, al kan je soms een verlenging vragen. Zelfs al heb je daarna niet het hele kapitaal gebruikt, dan moet je op de afgesproken dag toch volledige aflossingen met kapitaal en intresten beginnen betalen.

12

Leen je voor de bouw van een woning, dan heb je doorgaans 12 maanden tijd om het bedrag op te nemen. Je kan meestal wel een verlenging vragen, mocht dat nodig zijn.

Wikifin-tips

  • Heb je voor de werken een stedenbouwkundige vergunning nodig? Zorg ervoor dat je die bij je kredietaanvraag kan voorleggen aan de kredietverstrekker.
  • Krijg je samen met iemand anders een kredietopening, informeer dan bij je kredietverstrekker of notaris hoe je je risico’s kan beperken.