Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Het voorkeurrecht van aankoop voor wie in Brussel een woning huurt

Op deze pagina

Wie in het Brusselse Gewest een woning of appartement huurt, heeft sinds 1 januari 2024 het recht om als eerste het onroerend goed waar hij of zij verblijft, aan te kopen. Dat noemen we het voorkeurrecht. Deze maatregel heeft als doelstelling om het Brusselse huurders gemakkelijker te maken om eigenaar te worden. 

Het voorkeurrecht in de praktijk

Wanneer een verhuurder in Brussel een huis of appartement te koop aanbiedt, moet hij de huurder daarvan met een aangetekende brief op de hoogte brengen. In de brief moet de verkoper de prijs en de voorwaarden van de geplande verkoop meedelen. De huurder heeft dan dertig dagen de tijd om al dan niet in te gaan op het aanbod. Wijst hij het aanbod af en wordt de woning nadien tegen een lagere prijs of gunstigere voorwaarden te koop gesteld, dan heeft hij opnieuw zeven dagen de tijd om het voorkeurrecht uit te oefenen.

Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet de huurwoning de hoofdverblijfplaats zijn van de huurder en moet hij er gedomicilieerd zijn. De huurovereenkomst mag ook niet van korte duur zijn. 

Sancties als de verhuurder het voorkeurrecht niet respecteert

Als de verhuurder het voorkeurrecht niet respecteert, kan de huurder naar de rechtbank stappen. Als de rechtbank de huurder gelijk geeft, dan neemt de huurder als het ware de plaats van de koper in. Hij betaalt dan aan de koper de door hem betaalde prijs en de aktekosten en wordt zo de nieuwe eigenaar. De benadeelde koper kan op zijn beurt de verhuurder in gebreke stellen. 

Weetje

Deze maatregel is enkel van toepassing op verkopen die vanaf 1 januari 2024 worden gesloten in het Brusselse Gewest, en niet op verkopen die op die datum al lopende waren.