Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Is het belangrijk een plaatsbeschrijving te maken?

Het is vandaag verplicht en in het belang van iedereen! Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de huurwoning. Ze wordt zowel aan het begin als op het einde van het huurcontract opgemaakt en moet duidelijk maken wanneer en door wie eventuele schade aan het pand werd veroorzaakt. Zo weet de verhuurder of jij de schade moet vergoeden of die er al was bij de vorige huurder.

Een plaatsbeschrijving kan je ook beschermen als je met de eigenaar niet akkoord gaat over de staat van de woning. Zo kunnen er in de loop van het huurcontract zware gebreken (fouten) aan het licht komen en kan je eisen dat de verhuurder daar iets aan doet.

Een plaatsbeschrijving opmaken

  • Een plaatsbeschrijving is verplicht voor alle huurcontracten die sinds 18 mei 2007 worden opgemaakt, behalve voor pachtovereenkomsten voor boerderijen en landbouwgronden.
  • De plaatsbeschrijving moet nauwkeurig en volledig zijn. Zowel de eigenaar als de huurder of een vertegenwoordiger moeten bij het opmaken ervan aanwezig zijn. Ze moet ook door beiden worden ondertekend.
  • De plaatsbeschrijving moet ten laatste tijdens de eerste maand van bewoning worden opgemaakt.
  • De eigenaar en de huurder kunnen in overleg beslissen om de plaatsbeschrijving door een expert (vastgoeddeskundige of vastgoedmakelaar) te laten opmaken. De kost hiervan kan tussen de eigenaar en de huurder normaal gezien verdeeld worden. Maar in praktijk moet de huurder deze kost vaak integraal voor z’n rekening nemen.
  • De plaatsbeschrijving moet aan het huurcontract worden toegevoegd bij de registratie.
  • Als er in de loop van de huur wijzigingen aan de woning worden aangebracht, kunnen die vastgelegd worden in "een aanhangsel". Dat wordt dan toegevoegd aan de plaatsbeschrijvingen.

Op het einde van het huurcontract

Op het einde van het huurcontract moet je de woning herstellen in de toestand waarin die zich bevond bij het begin van het huurcontract. Veroorzaakten slijtage, overmacht of een normaal gebruik van de woning de verslechterde toestand? Dan moet je geen herstellingen (laten) uitvoeren.

Werd er bij het begin geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt, dan wordt ervan uitgegaan dat de woning ter beschikking is gesteld in de staat waarin die zich op het einde van het huurcontract bevindt. In dat geval moet je niet opdraaien voor eventuele schade. Tenzij de eigenaar kan aantonen dat jij de schade hebt veroorzaakt, of dat een lid van je gezin of een mogelijke onderhuurder verantwoordelijk is.

Weetje

De plaatsbeschrijving moet ten laatste tijdens de eerste maand van de bewoning opgemaakt worden.