Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Voor welke herstellings- en onderhoudskosten draait de huurder op?

Er zijn twee grote principes voor herstellingen en onderhoud van huurwoningen.

  • De eigenaar van een huurwoning staat in voor de grote herstellingen en belangrijke onderhoudswerken. Het gaat onder meer om de herstelling van een dak en het onderhoud en de herstelling van goten en afvoerbuizen. Hij moet ook defecte toestellen zoals een verwarmingsketel en een boiler laten vervangen.
  • Als huurder sta je in voor kleine herstellingen in het kader van het dagelijks gebruik van de woning zoals het herstellen van het toilet, het ontstoppen van de gootsteen en bladeren uit de dakgoot halen. 

Gaat het om werken die de tussenkomst van de eigenaar vereisen, dan moet je die zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om aan de eigenaar te melden als je merkt dat er vocht in een muur zit.
Doe je dat niet, moet je als huurder zelf instaan voor de herstellingen die daar het gevolg van zijn.

Bovendien moet je opdraaien voor reparaties die het gevolg zijn van je foutieve handelingen als huurder. 

Voor huurcontracten in Wallonië heeft de Waalse regering een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken gepubliceerd waarin de voornaamste verplichtingen aan bod komen. De eigenaar en de huurder moeten zich houden aan deze verdeling van de verplichtingen.

Renovatiehuurovereenkomst

Soms is de huurder bereid om in de woning werken te laten uitvoeren die eigenlijk voor rekening van de eigenaar zijn. In dat geval ondertekenen eigenaar en huurder samen een schriftelijke overeenkomst – de renovatiehuurovereenkomst genoemd – waarin de werken én de tegenprestatie zoals een lagere huur of gratis wonen gedurende een bepaalde periode worden beschreven. De voorwaarden voor een dergelijke overeenkomst zijn wettelijk vastgelegd.

Weetje

De huurder is verplicht om grote schades te melden aan de eigenaar. Doet hij dit niet, dan kan hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Een man maakt zijn dakgoten proper