Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat is de huurwaarborg?

De huurwaarborg is een som geld die de huurder "reserveert" voor het geval hij of zij schade zou berokkenen aan de woning.

Huurders zijn verplicht om de huurwaarborg te betalen die in het contract opgenomen is. Ze kunnen wel zelf kiezen op welke manier ze die betalen. Er kunnen verschillen zijn in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Stort nooit zo maar de huurwaarborg op de rekening van de eigenaar!

Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019 mag de verhuurder een waarborg van maximaal drie maanden huur vragen.

Je kiest zelf welke huurwaarborg je gebruikt:

  • Een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de huurder.
  • Een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de huurder.
  • Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.
  • Met het akkoord van de verhuurder kan de waarborg ook geleverd worden via een borgstelling door een natuurlijke persoon of door een rechtspersoon

Meer info over huurwaarborg in Vlaanderen.

Een koppel bekijkt de voorgevel van een appartementsgebouw

Brussel en Wallonië

Als huurder in Brussel of in Wallonië heb je voor de huurwaarborg de keuze uit drie formules:

  • Een bankgarantie die in één keer wordt gestort. In dat geval mag de huurwaarborg niet hoger liggen dan twee maanden huur. Die som staat op een bankrekening van de huurder en levert intresten op.
  • Een bankgarantie die in schijven wordt gestort. In dat geval mag de waarborg niet hoger liggen dan drie maanden huur. De bank waarborgt het totaalbedrag zodra het huurcontract werd ondertekend, maar betaalt geen intresten zolang de huurwaarborg niet volledig werd gestort. De maximumtermijn om het bedrag te storten, is drie jaar.
  • Een bankgarantie waarover het OCMW onderhandelde. Ook in dat geval mag de huurwaarborg niet hoger liggen dan drie maanden huur. Het OCMW dient een aanvraag in bij de bank, al zijn andere formules ook mogelijk. Meer over de storting van een huurwaarborg via het OCMW.