Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat moet je doen bij een conflict met je eigenaar?

Een vrouw bekijkt de vochtvlekken op de muren van haar woning
Op deze pagina

Hebben de eigenaar en de huurder van een woning een conflict waar ze niet uit geraken, dan kunnen ze dit voorleggen aan de vrederechter. Er zijn twee procedures mogelijk.

 1. Een verzoeningsprocedure
  De vrederechter bemiddelt en helpt je om tot een akkoord te komen. Hij neemt daarbij geen beslissingen en hij probeert je ook niets op te dringen.

  Kom je tot een akkoord, dan wordt daarvan proces-verbaal (een verslag) opgemaakt. Dat heeft de waarde van een vonnis van de rechtbank.

  De verzoeningsprocedure is gratis en kan zonder advocaat worden afgehandeld.

 1. Een klassieke rechtsprocedure
  Als de verzoeningsprocedure geen oplossing bracht, kan je een rechtsprocedure opstarten. Je kan die ook opstarten zonder eerst de verzoeningsprocedure te doorlopen. Ook in deze procedure gaat de vrederechter eerst na of er een akkoord mogelijk is. Ziet hij dat het onmogelijk is, dan neemt hij een beslissing. Die procedure is niet gratis. Er moeten gerechtskosten worden betaald. Een advocaat kan je bijstaan, dat kies je zelf.
   

Waar vind je een vrederechter?

Er zijn 187 vredegerechten in België: één per kanton. Dat zijn er zoveel omdat de vrederechter kan tussenkomen in heel wat conflicten tussen burgers. Niet alleen tussen huurders en eigenaars, maar ook tussen echtgenoten, buren, klanten en handelaars …

Meer info

Op de website van de FOD Justitie kun je opzoeken waar het dichtstbijzijnde Vredegerecht is.

Wat als ik geen advocaat kan betalen?

Bij een procedure voor de vrederechter ben je niet verplicht een advocaat in te huren. Als je wél een advocaat neemt, moet je die natuurlijk betalen.
Kan je je geen advocaat veroorloven? Neem contact op met een justitiehuis en leg er je situatie voor. Daar kan eventueel een advocaat worden aangeduid in het kader van de rechtshulp.

Let op. Ook dat is niet helemaal gratis. Er geldt een systeem van remgeld. Je moet dan een klein bedrag betalen.
Er zijn 28 justitiehuizen in België: een per gerechtelijk arrondissement. In Brussel zijn er twee: een Nederlandstalig en een Franstalig.

Wikifin-tip

Heb je een conflict met je eigenaar, probeer dan eerst samen een oplossing te vinden, eventueel via een verzoeningsprocedure bij het vredegerecht. Zo vermijd je gerechts- en advocaatkosten.