Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Hoe een aannemer vinden?

Op deze pagina

Wil je een woning bouwen of renoveren met de hulp van een architect, dan kan die je meestal in contact brengen met vakmensen, onder wie de aannemer(s) met wie hij gewoonlijk samenwerkt. In het andere geval moet je zelf op zoek gaan.

Je kan in zee gaan met een algemene aannemer die alle werken coördineert óf zelf de nodige vakmensen contacteren. In dat laatste geval moet jij of je architect zorgen voor een vlot verloop van de werken. Niet altijd een makkelijke taak, al kan je zo wellicht geld uitsparen.

Een gouden regel: Vertrouw je bouw- of renovatiewerken toe aan vakkundige en financieel gezonde beroepsmensen.

Weetje

Je kan enkel premies of belastingverminderingen krijgen voor werken uitgevoerd door een erkende aannemer.

Contract

Wil je met een algemene aannemer samenwerken? Dan moet volgens de wet Breyne het contract de volgende elementen vermelden:

  • Het bedrag van het voorschot dat bij ondertekening van het contract wordt betaald
  • De totale kostprijs van de bouw- of renovatiewerken
  • De betalingsmodaliteiten
  • De uitvoeringstermijn
  • De schadevergoeding indien de werken later eindigen dan gepland

Let op: dit geldt enkel voor algemene aannemers. Werk je met verschillende vakmensen, dan krijg je niet dezelfde waarborgen.

Aansprakelijkheid

Net als de architect is de aannemer vanaf de definitieve oplevering tien jaar lang aansprakelijk voor ernstige gebreken in de constructie als zijn schuld wordt bewezen. De aannemer is aansprakelijk voor de eigenlijke werken, de architect voor het ontwerp en de controle op de uitvoering ervan. Soms is de grens moeilijk te trekken en moet er een expert worden aangesteld om uit te maken wie van de twee verantwoordelijk is voor een probleem.

10

Net zoals een architect is ook een aannemer tien jaar aansprakelijk voor fouten in zijn werken.

Geschillen

Stel dat je aannemer zijn taken niet uitvoert zoals het hoort en dat je hem niet langer vertrouwt, dan heb je een aantal mogelijkheden:

  • Een bemiddelingsprocedure of minnelijke schikking. Daarvoor kan je terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw. Dat gaat vaak sneller en kost ongetwijfeld minder dan een procedure voor de rechtbank. Belangrijk om weten: bereik je met je aannemer geen akkoord en besluit je naar de rechtbank te stappen, dan stelt een expert van de Commissie een technisch rapport op waartegen noch je aannemer, noch jij zich kunnen verweren. Meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht vind je op de website van de Verzoeningscommissie Bouw.
  • Een advocaat inschakelen en naar de rechtbank stappen om je gelijk te halen.

Wikifin-tip

Vóór je een aannemer kiest, vraag je maar beter naar referenties. Aarzel niet om een aantal klanten te contacteren en te vragen of ze tevreden zijn. Je kan trouwens een aantal aspecten nakijken.