Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

couple-looking-building.jpg
Aangepast op

Wat is timesharing precies?

Timesharing biedt je het recht om ieder jaar voor een bepaalde tijd in een (vakantie)woning te verblijven. De timesharingfirma zorgt voor het onderhoud.

Het timesharingcontract wordt opgesteld volgens de wetgeving van het land waar de woning ligt.

Europese regelgeving

Timesharing leidde al tot heel wat misbruiken met promotoren die niet te goeder trouw waren en bepaalde kosten "vergaten" te vermelden. Die situatie zette de Europese Commissie ertoe aan om het systeem aan banden te leggen. Elk timesharingcontract moet voortaan aan volgende criteria voldoen:

  • Opgesteld zijn in één van de officiële landstalen van de koper.
  • Informatie bevatten zoals de basis waarop de jaarlijkse lasten worden berekend, de beurtrol tussen de verschillende bewoners, enz.
  • Het contract moet binnen de twee weken na ondertekening opgezegd kunnen worden. In die periode kan geen voorschot en ook geen schadevergoeding worden geëist.

Wikifin-tip

Contacteer vóór je een timesharingcontract ondertekent het Contact Center van de FOD Economie op het nummer 0800 120 33.